W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

Powiatowa Rada Rynku Pracy

INFORMACJA O POWIATOWEJ RADZIE RYNKU PRACY

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo–doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie rad rynku pracy  (Dz. U. z 2014 r. poz. 630), Powiatowa Rada Rynku Pracy wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia rady. Uchwały w sprawach wymagających opinii rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady rynku pracy. W przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do przewodniczącego rady rynku pracy. Głosowania rady rynku pracy są jawne.

 

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród:

 • działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,

 • społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,

 • organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy,

 • organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

 

 

CZŁONKOWIE POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY  2019 – 2023

 

 1. Mirosław Haniszewski - Gmina Warta Bolesławiecka,

PRZEWODNICZĄCY POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY,

 

 1. Agnieszka Michnej - Regionalny Związek Pracodawców,

WICEPRZEWODNICZĄCA POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY,

 

 1. Kornel Filipowicz - Gmina Miejska Bolesławiec,
 2. Anna Kadłuczka - Związek Bezrobotnych i Ubogich Powiatu Bolesławieckiego,
 3. Henryk Kopeć - Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Bolesławieckiego,
 4. Jolanta Kubiniec - Rada OPZZ Powiatu Bolesławieckiego,
 5. Mirosław Mucha - Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych,
 6. Dariusz Pawliszczy - Gmina Gromadka,
 7. Ryszard Ratajczak - NSZZ Solidarność Region Jeleniogórski,
 8. Urszula Róg - Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości,
 9. Andrzej Udzielak - Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze,
 10. Andrzej Żuk - Dolnośląscy Pracodawcy - Regionalny Związek Pracodawców Konfederacji Lewiatan.