W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                                               logo small bpcs logo-szpital pcpr big logo r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

Wydział Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia

ul. Armii Krajowej 12
I piętro: pokój 109 i 110
tel. 75 612 17 15, 75 612 17 16
godziny pracy:
poniedziałki: 08:00 – 17:00,
od wtorku do czwartku: 07:30 – 15:30,

piątek 07:30-14:00

 

 

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych:

Najważniejsze zadania realizowane w tym zakresie przez Referat, to:

Co mogą uzyskać pracodawcy:

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bolesławcu jako bezrobotną lub poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać zwrot kosztów (refundację) wyposażenia jej stanowiska pracy.

Pracodawcy ubiegający się o tę formę pomocy składają w biurze podazym Starostwa wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Wn-W I) wraz z wymaganymi dokumentami.

W 2018 r. zwrot kosztów wynosi do 22.386 zł na każde nowowyposażone stanowisko pracy. Refundacja obejmuje wyłącznie koszty poniesione po podpisaniu umowy Starosty z pracodawcą. Warunkiem uzyskania zwrotu jest otrzymanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowisk pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

W przypadku niedotrzymania warunków umowy Starosta wzywa do zwrotu środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

 

Podstawa prawna:

Art. 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U z 2018, poz. 511).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 93)

 

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
 2. kopia dokumentu potwierdzającego formę prawną prowadzenia działalności,
 3. bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie dwa lata obrotowe – w przypadku podmiotów sporządzających bilans,
 4. roczne rozliczenia podatkowe za ostatnie dwa lata wraz z dowodem przyjęcia przez Urząd Skarbowy lub poświadczone przez audytora albo z dowodem nadania do Urzędu Skarbowego – w pozostałych przypadkach,
 5. aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, zdolności kredytowej, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych,
 6. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
 7. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami,
 8. oświadczenie pracodawcy o braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego,
 9. zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe oraz informacja o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej,
 10. oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające fakt bycia pracodawcą ze wskazaniem liczby osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę na dzień złożenia wniosku, z uwzględnieniem liczby osób niepełnosprawnych.

Uwagi  

Zabezpieczenie zwrotu środków w przypadku naruszenia warunków umowy stanowi akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Druki:

 • Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (DOC, 120 KB)

 

Szczegółowych informacji o powyższych zadaniach udziela Pani Anna Guzik, inspektor w Wydział Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, tel.: 75 612 17 15, adres e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.