W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

Program wyrównywania różnic między regionami III

Do 1 kwietnia 2016 r. gminy, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące placówki edukacyjne oraz placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych mogą składać do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu (ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu) wnioski o dofinansowanie z projektami zadań. Powyższe zadania powinny być zgodne z Powiatowym Programem Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2020.

 

Wnioski o dofinansowanie Gmina może składać na następujące zadania:

  1. w obszarze B – na likwidację barier w środowiskowych domach samopomocy i placówkach edukacyjnych – w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – do 150.000 zł na każdy projekt (dofinansowanie nie może przekroczyć 30% kosztów realizacji projektu),
  2. w obszarze C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych – do 34.000 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku (dofinansowanie nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji projektu);
  3. w obszarze D – na likwidację barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych (dofinansowanie nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji projektu):

a)      do 80.000 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b)      do 70.000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które
w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c)      do 250.000 zł dla autobusów.

 

Szczegółowe informacje nt. Programu znajdują się także na stronie www.pfron.org.pl, zakładka „Programy i zadania PFRON”. Informacje można także uzyskać w Referacie Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia Starostwa: tel. 75 612 17 15.

 

Do pobrania wniosek tutaj