W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych - 2018

Sprawozdanie z realizacji w Powiecie Bolesławieckim Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2020 został przyjęty uchwałą nr XVI/81/15 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

 

Dotyczy on zagadnień związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, ich edukacją i zatrudnieniem, integracją ze społeczeństwem. Został tak opracowany, by do jego realizacji włączało się wiele podmiotów – instytucji i organizacji. Dlatego Program określa zadania, które realizuje nie tylko Powiat Bolesławiecki (wydziały Starostwa, jednostki organizacyjne Powiatu), ale także gminy, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, organizacje pozarządowe z terenu naszego powiatu.

Program daje Powiatowi oraz podmiotom realizującym możliwość ubiegania się o środki finansowe na realizację zawartych w nim zadań, m. in. z Unii Europejskiej oraz w ramach programów celowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cele strategiczne Programu przyjęte do realizacji to:

1.Wzrost świadomości i wrażliwości społecznej na problemy osób niepełnosprawnych.

2.Zwiększenie dostępności środowiska dla osób niepełnosprawnych.

3.Diagnozowanie potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych w Powiecie Bolesławieckim.

4.Stworzenie systemu wczesnej identyfikacji niepełnosprawności, interwencji i kompleksowej rehabilitacji.

5.Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji.

6.Tworzenie warunków do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

7.Organizowanie środowiskowego wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.

8.Tworzenie warunków umożliwiających pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu publicznym, kulturalnym, sportowym i rekreacji.

9.Zaangażowanie organizacji osób niepełnosprawnych w kreowanie polityki społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych.

Sprawozdanie z realizacji powyższego Programu w 2018 r. zostało opracowane przez Wydział Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bolesławcu na podstawie danych przekazanych przez podmioty współdziałające z realizatorami Programu – w przygotowanie sprawozdania włączyły się komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, urzędy Gmin z terenu Powiatu (Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Bolesławiec, Gmina Osiecznica, Gmina Warta Bolesławiecka, Gmina Gromadka, Gmina Nowogrodziec), gminne i powiatowe jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Realizacja Programu w 2018 r. przedstawiała się następująco:

 

Sprawozdanie z realizacji

Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

 

Cel 1. Wzrost świadomości i wrażliwości społecznej na problemy osób niepełnosprawnwnych

 

Zadanie:

1.2. Współpraca z mediami w celu kształtowania wolnego od stereotypów wizerunku osoby niepełnosprawnej w środowisku lokalnym

 

Podmiot realizujący

Sposób realizacji

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu –

Biuro Promocji Powiatu

-        Promowanie osiągnięć osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia oraz imprez kulturalnych, rekreacyjnych oraz sportowych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne, w tym między innymi:

1)      w prasie – „Bolec Info”, „Ekspress Bolesławiecki”, „Istotne informacje”, „Gazeta Wojewódzka”,

2)      w telewizji lokalnej Azart – Sat, TV Łużyce,

3)      poprzez stronę internetową www.powiatboleslawiecki.pl, facebook „Powiat Bolesławiecki”,

4)      w Muzycznym Radiu.

W ramach publikacji promujących Powiat Bolesławiecki ukazywały się informacje w gazetach i na portalach (13 odpłatnych informacji prasowych i newsów ze zdjęciami), 10 programów w telewizji i przynajmniej 2 emisje w radiu, które dotyczyły problematyki osób niepełnosprawnych. Koszt wszystkich publikacji – ponad 56.000 zł. Dodatkowo na bieżąco na stronie internetowej powiatu oraz na powiatowym koncie Facebook ukazywały się informacje dotyczące działań prowadzonych razem z osobami niepełnosprawnymi, w tym m. in. relacja z XVIII integracyjnego spotkania opłatkowego osób niepełnosprawnych  z terenu powiatu bolesławieckiego, z Dnia Sprawności Motorycznych, działalności warsztatów terapii zajęciowej, budowy szkoły specjalnej czy też z uroczystego wręczenia nagród „Wolontariusz 2018 Roku Powiatu Bolesławieckiego”. Jednocześnie sukcesywnie - tak w audycjach radiowych, jak i w gazetach - ukazywały się dodatkowe nieodpłatne informacje promujące wizerunek osoby niepełnosprawnej jako pełnoprawnego członka społeczności lokalnej (m. in. informacje o sukcesach sportowych Pani Sonii Turzynieckiej).

-        Konkurs „Wolontariusz Roku Powiatu Bolesławieckiego”, którego celem była prezentacja i promocja wolontariatu poprzez kształtowanie postaw prospołecznych. Zgłoszenia składały organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje współdziałające z wolontariuszami oraz mieszkańcy Powiatu Bolesławieckiego. Wiele nominacji dotyczyło działań kandydatów na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych. W uroczystej gali wzięło udział ok. 150 osób. Ogółem wydatkowano ok. 3.495 zł.

-        Powiat Bolesławiecki dofinansował udział zawodniczki – Pani Sonii Turzynieckiej – osoby niepełnosprawnej, która reprezentowała Powiat w Mistrzostwach Europy w armwrestlingu. Wydatek – 1.000 zł.

 

I Środowiskowy Dom Samopomocy

w Bolesławcu (I ŚDS)

-        Prowadzenie strony internetowej I ŚDS.

-        Zamieszczenie zdjęć i informacji w lokalnych środkach przekazu poświęconych bolesławieckim obchodom   Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w dniu 10 października 2018 r. w BOK-MCC CIK „Orzeł”, których współorganizatorami byli: I i II Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Oddział Dzienny Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu.

-        Rozpowszechnienie informacji o integracyjnym kiermaszu prac plastycznych i rękodzieła osób niepełnosprawnych zorganizowanym w grudniu 2018 r. w galerii Małej Białej BOK – MCC.

-        Transmisja telewizyjna z występów uczestników I ŚDS w trakcie III Integracyjnego Przeglądu Twórczości Artystycznej „Uskrzydleni Sztuką” w Złotoryi.

 

II Środowiskowy Dom Samopomocy

w Bolesławcu (II ŚDS)

Zamieszczanie na stronie internetowej ośrodka www.2sds.boleslawiec.pl fotorelacji z imprez i wydarzeń sportowo - kulturalnych, w których brali udział uczestnicy II ŚDS oraz informacji i zdjęć dotyczących funkcjonowania ośrodka.

 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

w Bolesławcu (SON)

Informacje o działalności Stowarzyszenia są przekazywane za pomocą filmów na YouTube i strony internetowei prowadzonej systematycznie od wielu lat.

 

Klub Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk” w Bolesławcu

-        Relacje w Telewizji Azart - Sat z XVI Dolnośląskiego Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych oraz XIV  Dolnośląskiego Mityngu w Trójboju Siłowym Olimpiad Specjalnych.

-        Portal bolec.info i strona internetowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu – relacje z zawodów regionalnych i ogólnopolskich Olimpiad Specjalnych.

TOP Bolesławiec

-        Relacje na portalu bolec.info z I, II, III Grand Prix Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym i Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych.

-        Strona internetowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu – relacja z zawodów tenisa stołowego.

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci

i Młodzieży Specjalnej Troski

w Bolesławcu

Powiadamianie mediów lokalnych o rozmaitych przedsięwzięciach, w których biorą udział osoby z niepełnosprawnością (m.in. zawody sportowe, imprezy okolicznościowe organizowane w Warsztacie, kiermasze prac, występy artystyczne): telewizja lokalna AZART-SAT, telewizja Łużyce; portale internetowe: Bolec.Info, Istotne.pl, Bok.Boleslawiec.pl, Faktyjawor.pl, Dolnoslaskie.Olimpiadyspecjalne.pl oraz audycja radiowa umieszczona na portalu Muzyczneradio.com.pl. Wszelkie aktualne informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia-Warsztatu umieszczane są również na portalu społecznościowym Facebook - WTZ Bolesławiec. W 2018 r. ukazały się 4 programy telewizyjne, 2 artykuły w prasie i ok. 46 artykułów na stronach internetowych.

 

Bolesławiecki Klub Amazonek (BKA)

Relacja z VII Dnia Walki z rakiem w Powiecie Bolesławieckim:

-        istotne.pl – http://istotne.pl/boleslawiec/wiadomosc/WUH/amazonki-przeszly-ulicami-miasta-w-ramach-dnia-walki-z-rakiem

-        naszemiasto.pl – http://zgorzelec.naszemiasto.pl/artykul/amazonki-wspolnie-w-marszu-po-zdrowie-warto-pamietac-o,4805109,artgal,t,id,tm.html

 

         

Mierniki osiągnięcia celu nr 1:

–        liczba programów telewizyjnych i radiowych oraz artykułów dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych – ok. 100

 

Cel 2. Zwiększenie dostępności środowiska dla osób niepełnosprawnych

 

Zadanie:

2.2. Likwidacja barier komunikacyjnych i transportowych   

 

Podmiot realizujący

Sposób realizacji

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu

-        Przebudowa, budowa i remont chodników w Pasterniku, Nowogrodźcu, Wykrotach, Łaziskach – nowe chodniki wraz z obniżeniami ułatwiającymi ruch pieszych osób niepełnosprawnych, oddzielenie ruchu pieszego od kołowego,

-        Przebudowa i remont dróg/ulic – Staszica, Dolne Młyny, Mostowa w Bolesławcu – nowe chodniki wraz z obniżeniami ułatwiającymi ruch pieszych osób niepełnosprawnych, oddzielenie ruchu pieszego od kołowego.

-        Wykonanie nowego oznakowania poziomego 14 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Bolesławieckiego.

-        Wykonanie nowych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych – ul. Śluzowa i Chrobrego w Bolesławcu.

-        Odnowienie oznakowania poziomego 15 miejsc parkingowych na terenie Powiatu Bolesławieckiego.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu

-        Bezpośrednio przy budynku wyznaczono miejsce parkingowe.

-        Punkt Obsługi Klienta został zlokalizowany na parterze budynku.

-        Na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Jeleniogórskiej, którego spółka jest administratorem, wyznaczono miejsca parkingowe.

 

Miejski Zakład Komunikacji

w Bolesławcu

-        W 2018 r. eksploatowano łącznie 27 autobusów komunikacji miejskiej, wyposażonych w niską podłogę oraz w platformę dla osób niepełnosprawnych.

-        Zakupiono 13 nowych autobusów dodatkowo wyposażonych:

1)     w urządzenia głośnomówiące zapowiadające nazwy przystanków,

2)     w tablicę boczną wyświetlającą numer linii, przeznaczoną dla osób niedowidzących (umieszczoną przy środkowych drzwiach na wysokości wzroku pasażera).

W 2018 r. na 152 przystankach znajdujących się na terenie miasta Bolesławiec funkcjonowały rozkłady jazdy przystosowane czcionką dla osób niedowidzących,

 

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Rozbudowa parkingu przy ul. Sienkiewicza w Nowogrodźcu – w ramach inwestycji zostało wykonane 8 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

Zadanie:

2.3. Propagowanie i inicjowanie działań zmierzających do likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu, z uwzględnieniem przepisów prawa budowlanego.

 

Podmiot realizujący

Sposób realizacji

 

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu – Wydział Organizacyjny

Od 2018 r. wszystkie wydziały Starostwa, w tym władze Powiatu, zostały zlokalizowane w budynku przy ul. Armii Krajowej 12 – dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto w budynku wprowadzono dodatkowe udogodnienia ułatwiające poruszania się osobom niepełnosprawnym, m. in. oklejenie taśmą krawędzi schodów.

 

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu – Wydział Inwestycji i Zamówień

-        Przeniesienie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu do nowej siedziby – przebudowa, rozbudowa budynku oświaty zlokalizowanego przy ul. Bankowej 8 w Bolesławcu wraz z adaptacją strychu na cele użytkowe, budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego i zagospodarowania terenu. Nowa siedziba szkoły będzie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt zadania – 5.176.250 zł.

-        W 2018 r. zakończyła się realizacja zadania rozpoczętego w 2017 r.:  „Dostosowanie budynku przy pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2 w ramach reorganizacji pracy jednostek Powiatu Bolesławieckiego”, w tym m.in.:

1)     dostosowanie pokoju przyjęć dla osób niepełnosprawnych,

2)     dostosowanie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych,

3)     dostosowanie wejścia głównego dla osób niepełnosprawnych w tym montaż podnośnika pionowego.

Wykonane prace pozwoliły na dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ww. budynku, do którego w 2018 r. zostało przeniesione z ul. Armii Krajowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Bolesławcu

Przeprowadzono 57 kontroli obowiązkowych, które między innymi obejmowały sprawdzenie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem architektoniczno–budowlanym, w zakresie zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich – w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego. W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w tym zakresie.

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu

-        Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Słowackiego 2 jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazd, winda, toalety dla niepełnosprawnych).

-        Przed budynkiem szkoły wybudowany jest parking z wyznaczonymi i oznakowanymi  miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

-        Szkoła dysponuje kompleksem boisk dostępnych dla uczniów niepełnosprawnych.

 

Urząd Gminy w Osiecznicy

Budynek Urzędu Gminy Osiecznica jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych – winda i toaleta dla osób niepełnosprawnych.

 

Gmina Miejska Bolesławiec

 1. Centrum Wiedzy – adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu:

-        dostęp do budynku z zewnątrz za pomocą pochylni – podjazdu dla wózków,

-        przemieszczanie miedzy kondygnacjami budynku za pomocą windy osobowej przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,

-        na kondygnacjach nadziemnych toalety wyposażone w sprzęt przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne,

-        szerokość ciągów komunikacyjnych nie mniejsza niż 120 cm, natomiast w przestrzeniach ogólnodostępnych zapewniono przestrzenie manewrowe o minimalnym wymiarze 150 x 150 cm,

-        nawierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne obiektu wykonano z materiałów zapewniających stabilne oparcie oraz mających właściwości antypoślizgowe.

 1. Aranżacja i zagospodarowania terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo – rekreacyjną etap I – budowa pumptracku, skateparku, ścianki wspinaczkowej wraz z przebudową schodów i wykonaniem pochylni:

-        wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych, prowadzącą z parkingu dla aut do obiektów rekreacyjnych (skatepark, pumptrack, ścianki wspinaczkowe),

-        wykonano alejki dojazdowe do obiektów o szerokości 2 m a także miejscowe utwardzenia o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej i z płyt betonowych, umożliwiające poruszanie się osobom na wózkach

 1. Budowa drogi ul. Rotmistrza Pileckiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu: do każdego dojścia do przejść dla pieszych wykonano nawierzchnię dla osób niedowidzących i niewidomych z kostki betonowej integracyjnej żółtej z wypustkami, sygnalizującą obecność tego przejścia dla pieszych.
 2. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych przy ul. Walerego Wróblewskiego w Bolesławcu: przy przejściu dla pieszych wykonano nawierzchnię dla osób niedowidzących i niewidomych z kostki betonowej integracyjnej żółtej z wypustkami.

 

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Modernizacja Zespołu Szkół w Nowej Wsi – zbudowana została m.in. pochylnia dla osób niepełnosprawnych, wyremontowane zostały schody zewnętrzne, wokół budynku wykonana została opaska z kostki betonowej, wykonany został remont węzłów sanitarnych, z dostosowaniem jednego pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych.

 

Zadanie:

2.4. Likwidacja barier architektonicznych w mieszkaniach osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

Na podstawie zawartych umów wypłacono dofinansowanie w wysokości 49.100 zł dla 7 osób niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych.

W ramach działalności projektu unijnego Centrum Wsparcia Rodziny zakup i montaż w budynku mieszkalnym platformy schodowej dla osoby niepełnosprawnej – uczestnika projektu, umożliwiającej jej samodzielne wychodzenie z domu, koszt zadania – 30.000 zł.

 

 

 

Mierniki osiągnięcia celu nr 2:

–        liczba środków transportu dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - 13,

–        liczba miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych – 7,

-        liczba budynków użyteczności publicznej bez barier – 4 budynki użyteczności publicznej.

–        Liczba osób niepełnosprawnych, które otrzymały dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych – 8, w tym w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny”

 

Cel 3. Diagnozowanie potrzeb osób niepełnosprawnych w Powiecie Bolesławieckim

 

Zadanie:

3.1. Tworzenie i aktualizowanie baz danych o osobach niepełnosprawnych

Podmiot realizujący

Sposób realizacji

 

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu

Na 31.12.2018 r. w PUP w Bolesławcu zarejestrowane były łącznie 142 osoby niepełnosprawne.

 

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bolesławcu   

-        Zespół na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przetwarza i aktualizuje dane dotyczące osób niepełnosprawnych, wydanych orzeczeń, legitymacji osób niepełnosprawnych oraz kart parkingowych, w tym dane statystyczne, zawierające m.in. liczbę i cel przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, liczbę wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia. 

-        W 2018 r. złożono 2.358 wniosków o wydanie orzeczenia, zespół wydał 2.221 orzeczeń, 604 legitymacje osób niepełnosprawnych oraz 429 kart parkingowych.

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu  

Aktualizowanie bazy danych osób niepełnosprawnych i ich potrzeb rozpoznanych w zakresie korzystania z pomocy społecznej – 315 osób.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Gromadce   

Zbieranie i aktualizowanie danych dotyczących osób niepełnosprawnych i ich potrzeb, stworzenie systemu informowania o formach pomocy dla osób niepełnosprawnych w Gminie Gromadka. W 2018 r. objęto pomocą 121 osób niepełnosprawnych.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bolesławcu

Aktualizowanie bazy danych osób korzystających ze świadczeń rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

 

 

Bolesławiecki Klub Amazonek

W BKA zakładane są karty członków, które zawierają dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania (gmina), stopień niepełnosprawności. Dobrowolnie można podać: telefony kontaktowe oraz informację dla fizjoterapeuty - schorzenia oraz niezbędny sprzęt ortopedyczny. Dla potrzeb działań refundowanych przez samorząd prowadzone są karty uczestnictwa w zajęciach (masaż, basen) dla organizacji z danymi niezbędnymi do rozliczenia zadania. Na koniec 2018 r. w Klubie było 65 członków. 

 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Bolesławcu

Od kilku lat organizacja prowadzi ewidencję członków w formie elektronicznej oraz ksiąg ewidencyjnych. Obie wersje zawierają dane adresowe, pesel, informacje o stopniu niepełnosprawności oraz poufne dane o dochodach niezbędne przy ubieganiu się o wsparcie finansowe. Na koniec 2018 r. organizacja liczyła 610 członków, w tym osoby „bezskładkowe” z Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie.

 

Odział regionalny Olimpiady Specjalne Dolny Śląsk - Klub Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk”

Baza danych zawiera imię, nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia członków Klubu.

 

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci

i Młodzieży Specjalnej Troski

w Bolesławcu

-        Zbieranie, archiwizowanie, aktualizowanie baz danych o osobach niepełnosprawnych: prowadzenie teczek osobowych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bolesławcu oraz opracowywanie indywidualnego programu rehabilitacji i terapii uczestnika; diagnozowaniu podlega:

1)     charakterystyka uczestnika, uwarunkowania rodzinne,

2)     zaradność osobista,

3)     funkcjonowanie emocjonalne,

4)     zdolność komunikowania się,

5)     sfera intelektualna,

6)     umiejętność posługiwania się nominałami pieniężnymi,

7)     funkcjonowanie w rolach społecznych,

8)     dojrzałość i umiejętności zawodowe,

9)     sprawność fizyczna.

Następnie ustalane są założenia programu rehabilitacji i terapii uczestnika oraz planowane efekty rehabilitacji.

Liczba uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bolesławcu na 31.12.2018 r. – 35 osób.

Przyjmowane są i przechowywane podania o przyjęcie do WTZ osób niepełnosprawnych, w momencie zwolnienia się miejsca przyjmowane są kolejne osoby według daty wpływu podań.

-        Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu posiada zaktualizowaną bazę danych zawierającą niezbędne informację o członkach wraz z adresem zamieszkania oraz określonym stopniem niepełnosprawności podopiecznego bądź w sporadycznych przypadkach samego członka Stowarzyszenia.

 

       

 

Zadanie:

3.2. Utworzenie bazy danych o instytucjach i organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz o pracodawcach zatrudniających osoby niepełnosprawne

Podmiot realizujący

Sposób realizacji

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu – Referat Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia          

Aktualizowanie zamieszczonej na stronie internetowej Starostwa – www.powiatboleslawiecki.pl, zakładka „Niepełnosprawność” – bazy danych o instytucjach i organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Bolesławieckim, baza danych zawiera następujące informacje: nazwa instytucji i organizacji, adres i adres mailowy, telefon kontaktowy oraz – w przypadku organizacji – dni i godziny urzędowania, dane osób do kontaktu.

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu

Aktualizowanie bazy danych o pracodawcach, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnością oraz o poszukiwanych stanowiskach pracy. W 2018 r. 33 pracodawców zgłosiło łącznie 48 ofert pracy dla osób niepełnosprawnych, na 133 stanowiska. Z ogólnej liczby niepełnosprawnych zatrudnienie podjęło 108 osób, 5 rozpoczęło działalność gospodarczą.

 

Mierniki osiągnięcia celu nr 3:

–        liczba organizacji pozarządowych i instytucji prowadzących ewidencję osób niepełnosprawnych – 9,

–        liczba organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych – 10.

 

Cel 4. Stworzenie systemu wczesnej identyfikacji niepełnosprawności, interwencji i kompleksowej rehabilitacji.

 

Zadanie:

4.1.  Wczesne diagnozowanie zaburzeń rozwoju dziecka – diagnoza medyczna, psychologiczna. 

Podmiot realizujący

Sposób realizacji

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu      

-        Oddział Neonatologii przeprowadził:

1)     badania przesiewowe słuchu u noworodków – 519 dzieci,

2)     badania przesiewowe stawów biodrowych u noworodków – 519 dzieci.

-        Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej: badania przesiewowe stawów biodrowych u niemowląt – 47 dzieci.

Badania przesiewowe dają możliwość wczesnej identyfikacji niepełnosprawności, co daje szansę na rehabilitację dzieci z wykrytymi nieprawidłowościami lub wadami wrodzonymi narządu ruchu i słuchu.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bolesławcu (PPP)       

-        Opieka psychologiczna nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością, niepełnosprawnym i jego rodziną.

-        Współpraca z przedszkolami w zakresie badań logopedycznych realizowanych przez logopedów zatrudnionych w Poradni na terenie placówki, obserwacje psychologiczna dzieci, u których wychowawcy zauważają opóźnienia w rozwoju.

-        Podnoszenie kompetencji pracowników Poradni w zakresie diagnozy psychologicznej dzieci młodszych od urodzenia do szóstego roku życia – udział w szkoleniach.

-        Badanie słuchu w czasie wizyty dziecka w Poradni.

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1

w Bolesławcu 

-        Przesiewowe badanie wad postawy dzieci 3 i 6 letnich (50 dzieci);

-        Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego - 2 dzieci;

-        Zajęcia specjalistyczne dla 2 dzieci w tym rewalidacyjne, zajęcia terapii pedagogicznej (4 dzieci), zajęcia z elementami integracji sensorycznej (4 dzieci), zajęcia logopedyczne (8 dzieci), ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej (2 dzieci);

-        Diagnozowanie potrzeb – ścisła współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3 w Bolesławcu

–        Diagnozowanie dzieci w przedszkolu na początku edukacji przedszkolnej.

–        Badanie u dzieci 3, 6 letnich wad postawy i przekazanie propozycji korekcji (69 dzieci).

–        Opracowanie i wdrożenie programów indywidualnych dla dzieci z zaburzeniami w prawidłowym rozwoju.

–        Obserwacja dzieci w grupie rówieśniczej, analiza zachowań i trudności,  konsultacje z rodzicami. W razie potrzeby współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu

-        Uczniowie niepełnosprawni klas szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych włączeni zostali do zajęć rewalidacyjnych, terapeutycznych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć rehabilitacji ruchowej, zajęć terapii ręki, zajęć logopedycznych.

-        Skierowano wnioski o przeprowadzenie dla uczniów niepełnosprawnych badań kontrolnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na kolejny etap edukacyjny.

-        W szkole przeprowadzone zostały badania przesiewowe uczniów i bilanse zdrowia uczniów.

-        Uczniowie niepełnosprawni i ich rodzice skorzystali z porad i konsultacji pedagogów szkolnych.

-        W klasach integracyjnych prowadzone są zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, uczniowie klas gimnazjalnych skorzystali z treningów zawodowych prowadzonych przez doradcę zawodowego Poradni.

-        Uczniowie niepełnosprawni korzystali z zajęć w Sali Doświadczania Świata i w sali integracji sensorycznej, objęci byli specjalistycznymi zajęciami EEG Biofeedback.

-        W klasach szkoły podstawowej uczy się 29 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a w klasach gimnazjalnych – 8 uczniów. Wszyscy uczniowie z niepełnosprawnościami objęci byli zajęciami specjalistycznymi.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Bolesławcu

-        Kierowanie uczniów klas I –VI na badania wzroku.

-        Badanie przesiewowe i bilans zdrowia uczniów – liczba uczniów poddanych bilansowi zdrowia – 
i badaniom przesiewowym – 206.

-        Profilaktyka próchnicy – 230 uczniów.

-        Opieka psychologiczna nad 5 niepełnosprawnymi uczniami.

I Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu

-        Badania przesiewowe w klasach I (126) i III (17) obejmujące badanie narządu słuchu i wzroku, postawy.

-        Opieka psychologiczno – pedagogiczna nad uczniami niepełnosprawnymi.

Zespół Szkół Handlowych i Usługowych

w Bolesławcu

-        Badania przesiewowe w klasach pierwszych i czwartych technikum oraz w klasach zawodowych: klasy pierwsze oraz klasy trzecie – obejmujące badania narządu słuchu i wzroku oraz badanie postawy i badanie RR – 248 uczniów.

-         Opieka psychologiczno – pedagogiczna oraz zdrowotna nad uczniami niepełnosprawnymi oraz zagrożonym niepełnosprawnością – 18 uczniów.

Zespół Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Bolesławcu

-        Badania przesiewowe w klasach I i IV obejmujące badanie narządu słuchu i wzroku, postawy.

-        Opieka psychologiczno – pedagogiczna nad uczniem niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością (9 uczniów).

-        Udzielanie wsparcia rodzicom uczniów niepełnosprawnych.

-        Objecie uczennicy niepełnosprawnej ruchowo zajęciami rewalidacyjnymi w formie rehabilitacji ruchowej.

 

Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu

-        Opieka psychologiczno – pedagogiczna nad uczniem niepełnosprawnym (16 uczniów).

-        Przeprowadzanie co najmniej dwa razy w roku wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego w szkole – ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

-        Współpraca z pielęgniarką szkolną i lekarzami specjalistami w celu diagnozy zaburzeń.

-        Organizacja zajęć rewalidacyjnych.

-        Organizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.

-        Organizacja zajęć w grupie do 5 osób dla uczennicy z zespołem Aspergera.

-        Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnej sytuacji i potrzeb uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 13 indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Szkoła podstawowa w Gościszowie

-        Badania przesiewowe narządu mowy przez logopedę, korekcja wad wymowy, zajęcia logopedyczne.

-        Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne, wyrównawcze (od II półrocza zajęcia gimnastyki korekcyjnej).

-        Opieka psychologiczno – pedagogiczna nad uczniem niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością .

SP ZOZ w Nowogrodźcu

-        Przeprowadzanie badań u dzieci i młodzieży, m. in. narządu wzroku i słuchu, stawów biodrowych, centralnego układu nerwowego, postawy.

-        Opieka zdrowotna nad dzieckiem i rodziną, wdrożenie działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania powstawaniu zaburzeń w prawidłowym rozwoju dziecka.

Liczba osób poddanych badaniom profilaktycznym: 501 osób.

Ośrodek Zdrowia w Gromadce, Urząd Gminy w Gromadce, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce

-        Opieka zdrowotna nad dzieckiem i rodziną.

-        Opieka psychologiczna nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością, niepełnosprawnym i jego rodziną – 7 porad.

 

Zadanie:

4.2. Tworzenie kompleksowego systemu oddziaływania profilaktycznego, diagnostycznego, leczniczo – rehabilitacyjnego i terapeutycznego

Podmiot realizujący

Sposób realizacji

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Bolesławcu 

-        Informowanie o możliwościach dofinansowania ze środków PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – w siedzibie PCPR, na stronie internetowej Powiatu Bolesławieckiego i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu.

-        W 2018 r. udzielono dla 549 osób niepełnosprawnych dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na ogólną kwotę 456.227 zł (m. in. na pieluchomajtki, cewniki, aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie, protezy, materace przeciwodleżynowe, pionizatory, balkoniki, obuwie ortopedyczne, gorsety protetyczne, rowery rehabilitacyjne).

-        Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się otrzymała 1 osoba na kwotę 900 zł – na zakup wideomofonu i budzika wibracyjnego.

-        W ramach projektu unijnego Centrum Wsparcia Rodziny działa wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego dla osób niepełnosprawnych wymagających jego używania w warunkach domowych; w 2018 r. skorzystało z niego 25 osób niepełnosprawnych (udostępniono m. in. koncentrator tlenu, materace przeciwodleżynowe,, krzesła toaletowe, wózki inwalidzkie, balkoniki, kule dla 12 osób i łóżka rehabilitacyjne dla 13 osób).

-        W ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” ze środków PFRON udzielono dofinansowania:

-        zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla 4 osób niepełnosprawnych – 31.905 zł,

-        zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów i oprogramowania dla 14 osób niepełnosprawnych na 70.281 zł,

-        zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – dla 2 osób, kwota – 31.000 zł,

-        naprawy protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – dla 1 osoby, kwota – 4.400 zł,

-        utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – dla 6 osób niepełnosprawnych na kwotę 17.313 zł,

-        pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, kwota – 684 zł.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Bolesławcu

-        Praca zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

-        Opracowanie i wdrażanie kompleksowych programów rehabilitacyjno – terapeutycznych wspomagających dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością.

-        Współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu pozyskania sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych.

-        Informowanie o pracy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Liczba dzieci zdiagnozowanych w wieku 0 – 3 r. ż.: diagnoza psychologiczna – 13, diagnoza logopedyczna – 11.

Liczba dzieci zdiagnozowanych w wieku 3 – 7 r. ż: diagnoza psychologiczna – 182, diagnoza logopedyczna – 226, diagnoza pedagogiczna – 59.

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju – 106.

Liczba dzieci objętych projektem „Za życiem” – 64.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania

o Niepełnosprawności w Bolesławcu

-        Aktualizacja informacji dotyczącej zakresu działań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz zasad wydawania orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych na stronie internetowej Powiatu Bolesławieckiego oraz na tablicy informacyjnej umieszczonej w holu budynku Starostwa;

-        Udostępnienie na stronie internetowej Powiatu Bolesławieckiego niezbędnych druków zaświadczeń i wniosków o wydanie orzeczenia, legitymacji osoby niepełnosprawnej i karty parkingowej;

-        Udostępnienie w biurze podawczym Starostwa Powiatowego niezbędnych druków zaświadczeń i wniosków o wydanie orzeczenia, legitymacji osoby niepełnosprawnej i karty parkingowej;

-        Udzielanie bieżących informacji o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz zasadach wydawania orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych.

I Środowiskowy Dom Samopomocy

 w Bolesławcu

Program wspierająco – aktywizujący w I Środowiskowym Domu Samopomocy w Bolesławcu realizowany jest poprzez następujące formy oddziaływań:

a) trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym:

  - trening dbałości o wygląd zewnętrzny,

  - trening nauki higieny,

  - trening kulinarny,

  - trening umiejętności praktycznych,

  - trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,

b) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury, itp.,

c) trening umiejętności spędzania czasu wolnego w tym:

 - rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem,

 - udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych,

d) poradnictwo psychologiczne, zajęcia z psychoedukacji,

e) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

f) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,

g) niezbędną opiekę,

h) terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, choreoterapię, turystykę i rekreację, zajęcia w wodzie na pływalni krytej,

i) zapewnienie ciepłego posiłku podczas pobytu dziennego,

j) inne formy postępowania wspierająco-aktywizującego przygotowujące do podjęcia zatrudnienia w warunkach pracy chronionej lub w warsztatach terapii zajęciowej.

Każdy uczestnik I Środowiskowego Domu Samopomocy realizuje indywidualny plan postępowania wspierająco - aktywizującego dostosowany do jego ponadpodmiotowych potrzeb i możliwości psychofizycznych. W 2018 r. z usług placówki korzystało 37 osób.

II Środowiskowy Dom Samopomocy

w Bolesławcu

Program wspierająco – aktywizujący w II Środowiskowym Domu Samopomocy realizowany jest poprzez następujące formy oddziaływań:

a) trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym:

  - trening dbałości o wygląd zewnętrzny,

  - trening nauki higieny,

  - trening kulinarny,

  - trening umiejętności praktycznych,

  - trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,

b) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury, itp.,

c) trening umiejętności spędzania czasu wolnego w tym:

 - rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem,

 - udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych,

d) poradnictwo psychologiczne, zajęcia z psychoedukacji,

e) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

f) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i  pilnowanie terminów wizyt

u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,

g) niezbędną opiekę,

h) terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, choreoterapię, turystykę i rekreację, zajęcia w wodzie na pływalni krytej,

i) zapewnienie ciepłego posiłku podczas pobytu dziennego,

j) inne formy postępowania wspierająco-aktywizującego przygotowujące do podjęcia zatrudnienia w warunkach

pracy chronionej lub w warsztatach terapii zajęciowej.

Uwzględniając wyżej wymienione formy każdy uczestnik zajęć w II Środowiskowym Domu Samopomocy realizuje indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego dostosowany do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych.

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1

w Bolesławcu 

Informowanie o możliwościach dofinansowania ze środków PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

SP ZOZ w Nowogrodźcu

-        Rozpropagowanie informacji o działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

-        Informowanie o możliwości dofinansowania ze środków PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu         

Udzielanie informacji osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom o możliwościach wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego, a także o możliwościach uzyskiwania dofinansowań ze środków PFRON do sprzętu rehabilitacyjnego.

Gmina Gromadka

Przekazywanie informacji o dofinansowaniu ze środków PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych i o zakresie działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

Bolesławiecki Klub Amazonek

-        Przekazywanie informacji o miejscach wsparcia dla osób niepełnosprawnych podczas spotkań w Klubie - szpitale, przychodnie, specjaliści, miejsce wnioskowania o przyznanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Informacje można uzyskać na spotkaniach (1 raz w tygodniu - środa  godz. 16:00). Przekazywane są też informacje o miejscu i możliwości zakupu sprzętu ortopedycznego na skierowanie w PCPR (np. proteza piersi). Turnusy rehabilitacyjne są organizowane przez osoby prywatne w ramach zbierania grupy z podobnym schorzeniem. Jeśli pojawiają się ofert z innego stowarzyszenia, Federacji Amazonek z Poznania bądź fundacji o możliwości ulg dla członków Klub zasięga szerszych informacji.

-        W siedzibie Klubu można zaopatrzyć się we wniosek do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Klub współpracuje z hospicjum domowym „CURATUM” w Bolesławcu i tam kieruje przewlekle chorych członków. Utrzymuje także kontakt z lekarzem prowadzącym hospicjum w Nowogrodźcu.

-        W sprawie dostępności do zabiegów rehabilitacyjnych – w tym masaży limfatycznych – Klub bierze udział w konkursach ogłaszanych przez samorządy. Znacznie skraca się dzięki temu czas oczekiwania na taką rehabilitację, istnieje także możliwość wykonywania masaży, których nie ma w ofercie pobliskich zakładów rehabilitacyjnych. Dzięki zakupionemu w 2014 r. Zestawowi ZOW z końcówkami Aquavibron osoby chętne mogą w Klubie skorzystać z masażu. Od kilku lat regularnie odwiedzają stowarzyszenie przedstawiciele handlowi reprezentujący firmy produkujące specjalistyczny sprzęt ortopedyczny - rękawy uciskowe, specjalistyczne staniki i protezy (Anita, AMOENA). W 2018 r. przeprowadzono 4 serie darmowego masażu w ramach projektu współfinansowanego przez  Gminę Bolesławiec dla 48 osób.       

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci

i Młodzieży Specjalnej Troski

w Bolesławcu

-        Opieka pedagogiczna nad podopiecznymi Warsztatu oraz ich rodzinami.

-        Opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania powstawaniu zaburzeń.

-        Opracowanie i wdrożenie kompleksowych programów rehabilitacyjno – terapeutycznych wspomagających osoby niepełnosprawne.

-        Opracowywanie przez instruktorów terapii zajęciowej następujących programów:

1)     indywidualnego programu rehabilitacji i terapii uczestnika,

2)     półrocznej oceny postępów w rehabilitacji uczestnika,

3)     rocznej oceny postępów w rehabilitacji uczestnika,

4)     kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii uczestnika,

5)     oceny postępów w rehabilitacji zawodowej uczestnika.

-        Informowanie podopiecznych Warsztatu, członków Stowarzyszenia o przysługujących im ulgach i uprawnieniach. Informowanie o możliwości skorzystania z turnusów rehabilitacyjnych.

-        Pomoc w wypożyczeniu sprzętu rehabilitacyjnego, informowanie o możliwości dofinansowania ze środków PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych.

-        Informowanie o zakresie działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

-        Udzielanie wszelkiego wsparcia rodzinom osób niepełnosprawnych, pomoc w przygotowaniu pism do różnego rodzaju instytucji, związanych z udzielaniem pomocy osobom niepełnosprawnym.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

w Bolesławcu

Organizacja przekazuje swoim członkom informacje w zakresie ulg i uprawnień otrzymane z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu oraz ze stron internetowych innych urzędów. Informacja udzielana jest głównie w biurze oraz na tablicy ogłoszeń ogólnie dostępnej dla wszystkich mieszkańców miasta.

 

Mierniki osiągnięcia celu nr 4:

–        liczba osób niepełnosprawnych objętych opieką psychologiczną – ok. 200 osób: rodziców, uczniów szkół i przedszkoli (opieka jest sprawowana przez psychologów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach),

–        liczba osób poddanych badaniom profilaktycznym – ok. 2000 (w szkołach, przedszkolach, ośrodkach zdrowia),

–        liczba osób, które otrzymały dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – 552 (w tym ramach programu Aktywny Samorząd), 

–        liczba osób, które otrzymały dofinansowanie likwidacji barier technicznych – 1, liczba osób, które otrzymały dofinansowanie likwidacji barier
w komunikowaniu się – 25, w tym w ramach uczestnictwa w programie Aktywny Samorząd,

–        liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem – 106.

 

Cel. 5. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji.

 

Zadanie:

5.1. Monitorowanie potrzeb edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych

Podmiot realizujący

Sposób realizacji

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bolesławcu     

-        Przeprowadzanie badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych w celu przygotowania opinii i orzeczeń dotyczących możliwości psychofizycznych badanych i przygotowywanie zaleceń do pracy z dzieckiem w szkole. Badaniami są objęci uczniowie z całego powiatu bolesławieckiego.

-        Wsparcie udzielane nauczycielom w czasie spotkań z gronem pedagogicznym dotyczące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym dzieci z niepełnosprawnością.

-        Szkolenia nauczycieli w zakresie konstruowania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym zasad organizowania opieki psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność.

-        Spotkania z rodzicami uczniów szkól powiatu bolesławieckiego – informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia w wyborze drogi zawodowej dla dziecka w PPP. Konsultacje te są szczególnie ważne dla uczniów, których możliwości wyboru zawodu są ograniczone dysfunkcją w rozwoju.

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1

w Bolesławcu

Diagnozowanie potrzeb niepełnosprawnych wychowanków – ścisła współpraca z PPP, MOPS, PCPR. Obserwacja dzieci w grupie rówieśniczej, analiza zachowań i trudności, konsultacje z rodzicami.

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

w Bolesławcu

–       Coroczne uaktualnianie informacji o dzieciach niepełnosprawnych i ich potrzebach.

–       Diagnozowanie potrzeb niepełnosprawnych wychowanków – ścisła współpraca z PPP, MOPS, PCPR.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu

W SP nr 1 w 2018 r. była aktualizowana baza danych na temat uczniów niepełnosprawnych. 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu

-        Przed rozpoczęciem roku szkolnego zdiagnozowane zostały potrzeby uczniów i rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych (dożywianie, pomoc rzeczowa, stypendia szkolne, zakup podręczników, dofinansowanie wyjazdów na kolonie)

-        Dla uczniów niepełnosprawnych opracowywane zostały Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, które ewaluowane są dwa razy w ciągu roku szkolnego

-        Przeprowadzona została diagnoza relacji społecznych za pomocą badań ankietowych w zakresie postaw uczniów wobec uczniów z niepełnosprawnością

-        Zaktualizowana została baza danych o uczniach niepełnosprawnych.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Bolesławcu

           

-        Opracowanie bazy danych uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego wraz z opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o dostosowaniu wymagań edukacyjnych.

-        Liczba dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 3, o niepełnosprawności – 7.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Bolesławcu

Gromadzenie danych na temat uczniów niepełnosprawnych: z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, z orzeczeniami o niepełnosprawności i nauczania indywidualnego - w 2018 r. w szkole było 12 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 1 uczeń w nauczaniu indywidualnym.

-        Tworzenie i realizacja Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

-        Realizacja zapisów orzeczeń o nauczaniu indywidualnym  dla uczniów niepełnosprawnych.

-        Wszystkim w/w uczniom zorganizowano proces dydaktyczno-wychowawczy w oparciu o opracowane dla nich zalecenia.

-        Monitorowanie potrzeb uczniów poprzez realizację zapisów orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.

Zespół Szkół Handlowych
i Usługowych w Bolesławcu

Monitorowanie potrzeb – zbieranie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bolesławcu w celu dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych, psychofizycznych i edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych.

I Liceum Ogólnokształcące

w Bolesławcu

-        Opracowanie listy uczniów z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności, o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego oraz z opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bolesławcu – o dostosowaniu wymagań edukacyjnych. W 2018 r. w szkole uczyło się 11 uczniów z niepełnosprawnością różnego typu (choroby słuchu, choroby układu pokarmowego, choroby genetyczne, upośledzenie narządu ruchu), 2 uczniów z orzeczeniem do kształcenia specjalnego.

-        Dostosowanie warunków zdawania egzaminów do specyfiki choroby.

Zespół Szkół Budowlanych

w Bolesławcu

-        Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych o uczniach niepełnosprawnych i ich potrzebach w szkole (16 uczniów). Aktualizowanie wewnątrzszkolnych procedur organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosownie do nowych rozporządzeń.

-        Systematyczne monitorowanie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych.

-        Diagnozowanie potrzeb uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców.

-        Organizowanie dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zajęć z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Bolesławcu.

II Liceum Ogólnokształcące

w Bolesławcu 

-        Aktualizowanie szkolnej bazy danych o uczniach niepełnosprawnych na podstawie dostarczonych do szkoły orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

-        Ustalenie potrzeb tej grupy uczniów. Zgromadzenie szczegółowych informacji na temat 14 uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2017/2018.

Zespół Szkół Elektronicznych

w Bolesławcu

-        Opracowanie listy uczniów z orzeczeniami:

1)     o potrzebie kształcenia specjalnego – 5 uczniów,

2)     o potrzebie nauczania indywidualnego – 3 uczniów,

3)     oraz z opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – o dostosowaniu wymagań edukacyjnych – 59.

-        Opracowanie procedur współpracy z uczniem z orzeczeniami o niepełnosprawności i opiniami a Poradnią  Psychologiczno – Pedagogiczną.

-        Monitorowanie potrzeb edukacyjnych dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych.

-        Uczniowie z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności mają zapewnioną dodatkową kontrolę wychowawcy klasy nad osiągnięciami i zachowaniem w cyklu kształcenia – 5 uczniów.

-        Uczniowie z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności w ramach Rządowego Programu „Wyprawka Szkolna 2018” mają sfinansowane podręczniki szkolne.

Przedszkole Publiczne

w Nowogrodźcu

-        Rodzice zapisując dziecko do przedszkola, dołączają do karty zgłoszeniowej opinie dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenie o niepełnosprawności. Na tej podstawie organizowana jest właściwa pomoc.

-        Nauczyciele, na podstawie prowadzonych obserwacji, po rozmowie z rodzicami, kierują dziecko do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bolesławcu celem przebadania go i podjęcia odpowiednich działań. 

-        Wychowawcy grup prowadzą dokumentację potwierdzającą realizację celów i założeń programowych.

Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu

Aktualizowanie baz danych nt. uczniów z niepełnosprawnością.

Szkoła Podstawowa w Gościszowie

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną – ukierunkowanie rodziców na możliwości poszerzenia diagnozy.

Szkoła Podstawowa w Czernej

-        Systematyczne prowadzenie obserwacji uczniów ich postępów oraz zachowania przez kadrę pedagogiczną.

-        Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w celu przeprowadzenia diagnostyki uczniów.

Zespół Szkół w Gromadce

Tworzenie oraz aktualizowanie baz danych nt. uczniów niepełnosprawnych i ich potrzeb edukacyjnych.

Powiatowe Centrum Edukacji

i Kształcenia Kadr w Bolesławcu – Bursa Szkolna          

-        Organizacja systemu wsparcia i pomocy dla wychowanków niepełnosprawnych – opracowanie procedury obiegu opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych w placówce, procedury udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bursie zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami MEN.

-        Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych o uczniach niepełnosprawnych i ich potrzebach w bursie.

 

Zadanie:

5.2. Stworzenie warunków do kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w szkołach masowych.

Podmiot realizujący

Sposób realizacji

Powiatowe Centrum Edukacji

i Kształcenia Kadr w Bolesławcu – Bursa Szkolna

-        Omawianie specyfiki pracy z wychowankiem niepełnosprawnym w gronie pedagogicznym. Ustalenie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków niepełnosprawnych w bursie. Analizowanie zmian w przepisach prawa oświatowego w odniesieniu do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. W 2018 r. odbyły się 3 spotkania członków Rady Pedagogicznej bursy oraz zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej poświęconych niepełnosprawności oraz 2 spotkania z uczniami poświęcone tematyce niepełnosprawności, w którym wzięło udział 82 wychowanków.

-        Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku rewalidacja – pedagogika specjalna przez nauczycieli – wychowawców bursy.

Biblioteka Pedagogiczna w Bolesławcu

-        Przygotowanie kadry pedagogicznej do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną poprzez uczestnictwo w kursach, dokształcanie z zakresu pedagogiki specjalnej, specjalizację, zatrudnianie odpowiednich specjalistów.

-        Gromadzenie fachowej literatury, współpraca z poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Bolesławcu (doskonalenie nauczycieli PPP oraz rodziców i opiekunów dzieci uczestniczących w terapii i poradni Psychologiczno - Pedagogicznej).

-        Podniesienie świadomości środowiska pedagogicznego i rodziców o potrzebie kształcenia, w zależności od możliwości intelektualnych i zdrowotnych dziecka w systemie szkolnictwa masowego.

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1

w Bolesławcu

-        Przygotowanie kadry pedagogicznej do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością poprzez dokształcanie z zakresu pedagogiki specjalnej (kursy, szkolenia).

-        Organizowanie odpowiednich warunków do edukacji – zatrudnienie logopedy, zatrudnienie 2 nauczycieli wspomagających dla 2 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

-        Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

-        Zbieranie plastikowych nakrętek dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i absolwenta przedszkola;

-        Uwrażliwianie zdrowych dzieci na potrzeby ich niepełnosprawnych kolegów poprzez wspólne uczestnictwo w procesie edukacji i wychowania.

-        Realizacja programu profilaktycznego „Zdrowie, radość, zabawa”.

-        Poradnictwo dla rodziców w formie konsultacji z psychologiem, logopedą, pedagogiem.

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2

w Bolesławcu

-        Przygotowanie kadry pedagogicznej do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi poprzez uczestnictwo w kursach, dokształcanie z zakresu pedagogiki specjalnej, specjalizację, zatrudnianie odpowiednich specjalistów (oligofrenopedagog, logopeda, terapeuci).

-        Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają zapewnioną pomoc logopedy, specjalistów w zakresie gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej – zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Nauczyciele - specjaliści realizują autorskie programy własne: „Gimnastyka małej buzi i języka” – logopedyczny, „Jestem zdrowy, więc ćwiczę” – korekcyjny, „Sprawne rączki mam” –terapeutyczny, Kreatywny Przedszkolak dla dzieci uzdolnionych.

-        Realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego – zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne oraz terapeutyczne – korekcyjno – kompensacyjne.

-        Warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci.

-        Integracja ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi  pełnosprawnymi – edukacja włączająca.

-        W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, porad i konsultacji.

-        Placówka zapewnia dzieciom z różnymi rodzajami niepełnosprawności optymalne warunki edukacji i wychowania, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych.

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

w Bolesławcu

–       W przedszkolu funkcjonuje system pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

–       Wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych poprzez organizowanie odpowiednich warunków do edukacji – zatrudnianie logopedy, rehabilitanta, pedagoga specjalnego, terapeuty pedagogicznego i nauczyciela wspomagającego.

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4

w Bolesławcu

-       Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Bolesławcu - kierowanie dzieci na badania związane z zauważonymi trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi.

-       Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – kierowanie do pracy z psychologiem.

-       Edukacja rodziców w zakresie potrzeb psychicznych dziecka oraz zaburzeń emocjonalnych i trudności wychowawczych:

1)      Znaczenie odżywiania dla prawidłowego rozwoju dziecka” – pracownik Sanepidu  w Bolesławcu.

2)      Realizacja programu Adaptacja dziecka 3 letniego.

3)      Zapoznanie z rozwojem dziecka 4-5 letniego,

4)      Referaty „Praca z dzieckiem nadpobudliwym”, „Wady wymowy, a edukacja dziecka w wieku przedszkolnym”.

5)      Rozmowy indywidualne z rodzicami dzieci agresywnych: ustalenie systemu kar i nagród oraz wspólnego jednotorowego oddziaływania na dzieci.

-        Ewaluacja programów wychowawczego i profilaktycznego przedszkola z udziałem rodziców.

-        Współpraca z MOPS w Bolesławcu – wspieranie rodziców nieradzących sobie z dziećmi stwarzającymi problemy wychowawcze.

-       Przygotowanie kadry pedagogicznej do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną poprzez uczestnictwo w kursach, dokształcanie z zakresu pedagogiki specjalnej, specjalizację, zatrudnianie odpowiednich specjalistów, studia podyplomowe: oligofrenopedagogika – 3, logopedia – 1, terapia pedagogiczna – 2.

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5

w Bolesławcu

-        Integracja uczniów niepełnosprawnych z rówieśnikami w grupie przedszkolnej,

-        Integracja uczniów niepełnosprawnych z rówieśnikami z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek  Specjalnych w Bolesławcu.

-        Przyjmowanie coraz większej liczby dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.        

-        Przygotowanie kadry pedagogicznej do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach zatrudnianie odpowiednich specjalistów.

-        Organizowanie spotkań i imprez integracyjnych z uczestnikami II Środowiskowego Domu Samopomocy i uczniami Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu – 9 imprez.

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6

w Bolesławcu

-        Prowadzenie zajęć edukacyjnych uświadamiających i uwrażliwiających na problemy osób niepełnosprawnych.

-        Obchodzenie w przedszkolu Dnia Kolorowej Skarpetki.

-        Organizacja festynu rodzinnego.

-        Współpraca z PPP.

-        Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników.

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7

w Bolesławcu

-        Prowadzenie trzech oddziałów integracyjnych, organizowanie spotkań wszystkich rodziców ze specjalistami, pracownikami Poradni PP. Organizowanie na terenie przedszkola spotkań zwiększających świadomość wobec osób niepełnosprawnych – Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa (Dzień Kolorowej Skarpetki), w której czynny udział wzięły władze miasta Bolesławiec, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

-        Przyjmowanie coraz większej liczby dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

-        Diagnozowanie potrzeb – ścisła współpraca z Poradnią PP, MOPS, PCPR. Obserwacja dzieci w grupie rówieśniczej, analiza zachowań i trudności, konsultacje z rodzicami. W razie potrzeby współpraca z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną. Wczesna identyfikacja niepełnosprawności.

-        Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych/ dzieci poprzez organizowanie odpowiednich warunków do edukacji – zatrudnianie logopedy, rehabilitanta, psychologa, pedagoga specjalnego. Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu         

-        W celu podniesienia świadomości rodziców były prowadzone indywidualne rozmowy nauczycieli z rodzicami uczniów  posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Rozmowy dotyczyły: Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego.

-        Integracja uczniów niepełnosprawnych z rówieśnikami. Do SP nr 1 w Bolesławcu  uczęszczali  uczniowie posiadający  orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego: do Szkoły Podstawowej  nr 1 – 8, a do gimnazjum – 1 uczennica.

-        Przygotowanie kadry pedagogicznej do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną poprzez uczestnictwo w kursach, dokształcanie z zakresu pedagogiki specjalnej,  zatrudnianie odpowiednich specjalistów.

-        W SP nr 1 w Bolesławcu w 2018 r. nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje zawodowe: studia podyplomowe: 1 nauczyciel – oligofrenopedagogika.

-        W szkole w 2018 r. pracowało 3 nauczycieli wspomagających do pracy z 3 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 1 osoba w charakterze pomocy nauczyciela.

-        Zorganizowanie indywidualnej opieki po zajęciach lekcyjnych dla dziecka posiadającego  orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego. W ramach integracji uczniów niepełnosprawnych z rówieśnikami prowadzone były zajęcia o tematyce związanej z niepełnosprawnością, sposobu pomocy i stosunku do osób niepełnosprawnych oraz realizowany był projekt ,,Bajki bez barier” (Czytane były dzieciom w klasach bajki o codziennym życiu dzieci niepełnosprawnych - chorobie, radościach, smutkach i  współdziałaniu  z  rówieśnikami).

Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu

-           Przeprowadzenie zajęć integracyjnych we wszystkich klasach integracyjnych szkoły podstawowej i klasach gimnazjalnych na początku roku szkolnego, 8 lekcji integracyjnych z udziałem uczniów niepełnosprawnych, 15 lekcji zawierających treści dotyczące problemu niepełnosprawności.

-           Przeprowadzenie zajęć wychowawczych na temat akceptacji i tolerancji dla dzieci niepełnosprawnych w ramach godzin wychowawczych, lekcji języka polskiego, wos i zajęć świetlicowych.

-           Promowanie osiągnięć uczniów niepełnosprawnych w nauce i innych dziedzinach.

-           Nauczanie i wychowanie uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych i w klasach ogólnodostępnych.

-           Dostosowanie programu nauczania i wychowania do możliwości uczniów niepełnosprawnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach do kształcenia specjalnego, opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej i poradni specjalistycznych.

-           Dostosowanie metod, form i środków dydaktycznych do możliwości i potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

-           Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne dla uczniów niepełnosprawnych.

-           Zorganizowanie egzaminu gimnazjalnego w formie i warunkach dostosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

-           Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym pomocy nauczycieli wspomagających, terapeuty, pedagoga, logopedy.

-           Szkoła zarejestrowała się w systemie informatycznym ore i pozyskała zaadoptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących w wersji powiększonej.

-           W szkole funkcjonują 1 klasa integracyjna gimnazjalna i 4 klasy szkoły podstawowej, zatrudnionych jest 10 nauczycieli wspomagających.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Bolesławcu

-        Dostosowanie metod i form pracy do możliwości ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

-        Ujęcie w planach działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły treści dotyczących osób niepełnosprawnych.

-        Lekcje wychowawcze, zajęcia lekcyjne poświęcone tolerancji i opiece nad osobami niepełnosprawnymi w szkole
i w domu, profilaktyka zdrowotna i dotycząca uzależnień.

-        Współpraca z rodzicami uczniów niepełnosprawnych w sprawach dotyczących nauczania, wychowania i opieki.

Liczba uczniów niepełnosprawnych objętych dostosowaniem wymagań i metod kształcenia – 5.

Szkoła Podstawowa 4 w Bolesławcu

Integracja osób niepełnosprawnych z rówieśnikami

-        Edukacja włączająca uczniów z niepełnosprawnością.

-        Lekcje o tematyce związanej z potrzebami osób niepełnosprawnych dotyczące tolerancji i współżycia z osobami niepełnosprawnymi.

-        W ramach projektu „Razem w pełni sprawni” spotkania integracyjne z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną z uczniami naszej szkoły- cyklicznie zajęcia typu sportowego (Grupa Olimpiad Specjalnych).

-        Podejmowanie działań i akcji woluntarystycznych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Przygotowanie kadry pedagogicznej do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną poprzez uczestnictwo w kursach, dokształcanie, z zakresu pedagogiki specjalnej, zatrudnianie odpowiednich specjalistów

-        Szkoła posiada wysokospecjalistyczną kadrę nauczycieli: logopedów, pedagogów, nauczycieli pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogów, nauczycieli terapii pedagogicznej oraz nauczycieli przygotowanych do prowadzenia socjoterapii i resocjalizacji.

-        Szkolenia nauczycieli w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

-        Szkolenia dotyczące prowadzenia dokumentacji dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Podniesienie świadomości środowiska pedagogicznego i rodziców o potrzebie kształcenia i możliwości intelektualnych i zdrowotnych dziecka w systemie szkolnictwa masowego

-        Udział nauczycieli w warsztatach i szkoleniach dotyczących tematyki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

-        Poradnictwo dla rodziców w formie konsultacji z psychologiem, pedagogiem, logopedą i pedagogami pedagogiki specjalnej.

II Liceum Ogólnokształcące

w Bolesławcu 

 

                                        

-        Uzyskanie matury przez 3 uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2017/2018.  

-        Objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

-        Opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i realizacja nauczania ww. uczniów zgodnie z zapisami w IPET.

-        Udział uczniów niepełnosprawnych w pozaszkolnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych - 2 uczniów brało udział w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym.

-        Udział 3 uczniów niepełnosprawnych w Szkolnym Festiwalu Talentów.

-        Podnoszenie świadomości nauczycieli w zakresie potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych w szkole masowej – prelekcje, szkolenia rady pedagogicznej.

-        Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu rewalidacji przez 2 nauczycieli i podjęcie takich studiów przez kolejnego.                                                                                                                                                        

Zespół Szkół Handlowych i Usługowych

w Bolesławcu

-        Podnoszenie świadomości nauczycieli i rodziców o potrzebie kształcenia w zależności od możliwości intelektualnych i zdrowotnych dzieci w systemie szkolnictwa masowego. Zadanie to realizowane jest poprzez:

1)     zachęcanie rodziców do przedstawiania opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dotyczących ich dzieci w celu umożliwienia im osiągnięcia sukcesu w szkole poprzez dostosowanie wymagań,

2)     zapoznanie nauczycieli z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bolesławcu dotyczącymi poszczególnych niepełnosprawnych uczniów,

3)     praca nauczycieli w zespołach do spraw organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, spotkania z rodzicami uczniów niepełnosprawnych – zbieranie informacji o uczniu, opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno –Terapeutycznych,

4)     preorientacja zawodowa,

5)     udzielanie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego niepełnosprawnym uczniom oraz ich rodzicom przez pedagoga szkolnego – 18 uczniów.

Zespół Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Bolesławcu

-       Przygotowanie kadry pedagogicznej do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną – 3 nauczycieli ma kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki.

-       Objęcie szczególną opieką dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

-       Organizacja zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

-       Realizacja programu „Czy naprawdę jesteśmy inni? Razem w naszej szkole” (każdego roku programem objęte są wszystkie klasy I, łącznie 130 osób).

-       Dostosowywanie warunków pisania egzaminów do możliwości osób niepełnosprawnych.

Zespół Szkół Elektronicznych

w Bolesławcu

-        Integracja uczniów  z  orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności w warunkach szkoły masowej – 5 uczniów.

-        Udział młodzieży w warsztatach rozwojowych dotyczących wyboru dalszej drogi kształcenia Stowarzyszenia „Twoje nowe możliwości” – 1 uczeń.

Zespół Szkół Mechanicznych

w Bolesławcu

-        Integrowanie uczniów niepełnosprawnych z rówieśnikami w szkole masowej.

-        Organizowanie zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności i o potrzebie kształcenia specjalnego.

-        Stwarzanie warunków do kontynuowania nauki z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

-        Organizowanie rad szkoleniowych, spotkań edukacyjnych w celu podniesienia świadomości nauczycieli i rodziców o potrzebie kształcenia, w zależności od możliwości intelektualnych i zdrowotnych dziecka w systemie szkolnictwa masowego oraz dostosowaniu metod i form pracy do niepełnosprawności dziecka.

-        Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności, o potrzebie kształcenia specjalnego, objęcie wsparciem ich rodziców.

Zespół Szkół Budowlanych

w Bolesławcu

 

 

-        Dostosowanie metod i form pracy dydaktyczno-wychowawczej do potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych.

-        Zapoznanie nauczycieli z zaleceniami Poradni dotyczącymi pracy z uczniami niepełnosprawnymi podczas posiedzeń Rad Pedagogicznych i zespołów nauczycieli uczących, 4 posiedzenia były poświęcone tematyce uczniów niepełnosprawnych.

-        Czuwanie nad realizacją zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych i innych poradni specjalistycznych.

-        Udział uczniów niepełnosprawnych we wszystkich imprezach organizowanych przez szkołę i inne instytucje (tj. wycieczki, konkursy, uroczystości szkolne i lokalne, zajęcia sportowe, staże zawodowe).

-        Organizacja systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów niepełnosprawnych w szkole – przeprowadzanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego, opracowywanie i wdrażanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przydzielanie różnych form pomocy dla uczniów niepełnosprawnych, wspieranie i motywowanie uczniów do pokonywania trudności.

-        Pomoc pedagoga, wychowawców, 3 oligofrenopedagogów, 2 nauczycieli rewalidantów pracujących w szkole dla uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców.

-        Przeprowadzenie 9 spotkań dla uczniów szkoły na temat niepełnosprawności. Tematy zajęć: „Postawy wobec osób niepełnosprawnych, osób starych i przewlekle chorych”, „Każdy inny, wszyscy równi. Czy jestem człowiekiem tolerancyjnym?”, „Niepełnosprawność wśród przyjaciół – niesiemy pomoc”, zajęcia dotyczące wolontariatu itp. W zajęciach wzięło udział 169 uczniów.

-        Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, porad i konsultacji z nauczycielami i specjalistami dla uczniów niepełnosprawnych na terenie szkoły.

-        Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej do pracy z uczniami niepełnosprawnymi – kontynuowanie studiów podyplomowych na kierunku rewalidacja przez 2 nauczycieli.

-        Zatrudnienie nauczyciela współorganizującego proces kształcenia i integracji uczennicy z zespołem Aspergera

-        Udział nauczycieli w projekcie Regionalny System Informacji Edukacyjno-Zawodowej – szkolenia coachingowe i regionalna sieć wsparcia i wymiany doświadczeń – podnoszenie kompetencji z zakresu doradztwa zawodowego uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 2 nauczycieli.

-        Dostosowanie warunków pisania i zdawania egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe do rodzaju niepełnosprawności, potrzeb i możliwości uczniów ZSB zgodnie z Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (1 uczeń zdający egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie na terenie szkoły miał dostosowane warunki pisania egzaminów zewnętrznych zgodnie z Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, pozostali uczniowie niepełnosprawni jako pracownicy młodociani zdawali egzaminy w Cechu Rzemiosł Różnych).

I Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu

-        Objęcie opieką psychologiczno – pedagogiczną uczniów z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności i kształcenia specjalnego.

-        Opracowanie dwóch, kontynuacja jednego IPET dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zapoznanie zespołów uczących z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności.

-        Podnoszenie świadomości nauczycieli w zakresie potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych w szkole masowej.

-        Pomoc pedagoga szkolnego uczniom niepełnosprawnym i ich rodzicom – wg potrzeb.

Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu

-        Do przedszkola uczęszcza 9 dzieci niepełnosprawnych i z zauważonymi deficytami: z autyzmem, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, zespołem Downa, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na słabe widzenie i niedowład połowiczny lewostronny, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, ze sprzężoną niepełnosprawnością.

-        Z dziećmi posiadającymi opinię PPP w Bolesławcu prowadzona jest praca rehabilitacyjna i korekcyjno – kompensacyjna.

-        Wszystkie dzieci uczestniczą w zabawach, zajęciach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez przedszkole.

-        Rodziny dzieci niepełnosprawnych włączane są w życie przedszkola: udział w uroczystościach, spotkaniach, zajęciach otwartych itp.

-        Czytanie literatury dziecięcej, przybliżającej dzieciom zagadnienia zaburzeń rozwojowych i chorób.

-        Przedszkole prowadzi akcje charytatywne i ogólnopolskie wspierające wychowanków – Dzień Kolorowej Skarpetki, Dzień Świadomości Autyzmu.

-        Pomoc w codziennych sytuacjach w czasie pobytu w przedszkolu, wspólne zabawy integrujące dzieci.

 

Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu

-        Integracja uczniów niepełnosprawnych z rówieśnikami podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz wszelkich imprez szkolnych.

-        Ukończenie przez jednego nauczyciela studiów w zakresie terapii pedagogicznej i podjęcie przez drugiego studiów w zakresie terapii pedagogicznej i scojoterapii.

-        Zatrudnienie odpowiednich specjalistów: logopeda, nauczyciele wspomagający dla uczniów z orzeczeniami Poradni.

Szkoła Podstawowa w Czernej

-        Zatrudnienie 3 nauczycieli wspomagających do pracy z uczniami mającymi orzeczenia Poradni.

-        Zapewnienie uczniom słabowidzącym podręczników w druku powiększonym.

-        Organizacja zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

-        Organizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej (terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne), zgodnie z zaleceniami w opiniach Poradni.

-        Organizacja szkolenia dla rady pedagogicznej z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej i spotkanie z rodzicami poświęcone tej tematyce.

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

-        Opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Pedagogicznych (6 uczniów).

-        Angażowanie uczniów niepełnosprawnych we wszystkie działania szkoły, dostosowanie wymagań do możliwości psychofizycznych uczniów.

Szkoła Podstawowa w Gościszowie

-        Dostosowanie metod i form pracy dydaktyczno – wychowawczej do możliwości uczniów (w tym uczniów niepełnosprawnych), objęcie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi, terapią pedagogiczną.

-        Objęcie 4 uczniów zajęciami rewalidacyjnymi.

-        Pedagogizacja rodziców i wywiady środowiskowe.

-        Współpraca z rodzicami uczniów niepełnosprawnych w sprawach dotyczących nauczania, wychowania i opieki.

-        Realizacja programu wychowawczego, profilaktycznego oraz poszczególnych przedmiotów (język polski, przyroda), w których zawarte są treści związane z tolerancją i udzielaniem pomocy osobom niepełnosprawnym.

-        Organizowanie imprez i uroczystości integrujących członków rodziny: Dzień Babci i Dziadka, Mamy i Taty, Przegląd Piosenki Religijnej, 70 - lecie istnienia szkoły.

-        Udział uczniów niepełnosprawnych w apelach, uroczystościach szkolnych i środowiskowych (Festyn - Peczenica, Dni Nowogrodźca, Jarmark Garncarski).

-        Prowadzenie zajęć indywidualnych, wyrównawczych (j. polski, matematyka, przyroda, j. niemiecki, korekcyjno – kompensacyjnych, rozwijających umiejętności polonistyczne; kółka sportowe, muzyczno – teatralne, matematyczne.

Zespoły Szkolno – Przedszkolne w Kraśniku Dolnym, Kruszynie, Ocicach, Trzebieniu, Bożejowicach, Brzeźniku

-        Organizacja indywidualnych zajęć rewalidacyjnych.

-        Zorganizowanie dowozu uczniom niepełnosprawnym.

-        Zatrudnienie pomocy nauczyciela w klasie i I w grupie 5 i 6-latków, zatrudnienie rehabilitanta.

-        Zakup specjalistycznego siedziska

-        Zakup sprzętu ICT oraz pomocy dydaktycznych umożliwiających naukę dzieciom niepełnosprawnym – do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji włączającej.

-        Ze względu na realizowanie nauki przez dzieci dotknięte autyzmem oraz zespołem Downa zatrudnienie w szkołach i przedszkolach nauczycieli wspierających proces kształcenia.

-        Zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu logopedii, tyflopedagogiki, surdopedagogiki oraz  oligofrenopedagogiki.

Urząd Gminy w Gromadce

Dowóz busem 20 osób niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu, do Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bolesławcu.

Urząd Gminy w Warcie Bolesławieckiej

Zwrot kosztów dojazdu do szkoły dla 13 dzieci na łączną kwotę 62.772 zł.

Urząd Gminy w Osiecznicy

Dowożenie do Szkoły Specjalnej w Bolesławcu – 10 dzieci, koszt – 33.886 zł.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

-        Dofinansowanie dowozu uczniów do placówek kształcenia specjalnego: 14 osób do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu.

-        Zwrot kosztów dowozu 4 uczniów niepełnosprawnych, dowożonych przez prawnych opiekunów własnym samochodem do:

a)      Szkolnego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu – 1 osoba niepełnosprawna,

b)     Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu – 1 osoba niepełnosprawna,

c)      Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących  i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu – 2 osoby niepełnosprawne.

Szkoły Podstawowe w Świętoszowie, Osiecznicy, Parowej

-        Integracja uczniów niepełnosprawnych z rówieśnikami.

-        Zatrudnianie odpowiednich specjalistów (np. 11 nauczycieli wspomagających nauczanie dzieci niepełnosprawnych)..

-        Podniesienie świadomości rodziców o potrzebie kształcenia, w zależności od możliwości intelektualnych i zdrowotnych dziecka w systemie szkolnictwa masowego.

Liczba dzieci niepełnosprawnych objętych nauczaniem – 9.

 

Zadanie:

5. 3. Wspieranie kształcenia w systemie specjalnym oraz nauczania indywidualnego

Podmiot realizujący

Sposób realizacji

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bolesławcu

-        Przygotowywanie i wydawanie orzeczeń do kształcenia specjalnego – 201, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju – 25.

-        Przygotowywanie i wydawanie orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego – 42.

-        Wspieranie rodziców dzieci niepełnosprawnych w podejmowaniu decyzji dotyczących kształcenia ich dzieci.

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2

w Bolesławcu

-        Monitorowanie potrzeb uczniów poprzez realizację zapisów orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

-        Przyjmowanie dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i organizowanie zajęć logopedycznych, rewalidacyjnych i korekcyjno kompensacyjnych wyrównujących szanse edukacyjne.

-        Utworzenie dodatkowej grupy dzieci 6-letnich w przedszkolu, w tym 3 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2018/19.

-        Dodatkowo zatrudniono nauczyciela w celu współorganizowania kształcenia specjalnego dziecka.

I Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu

-        Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o warunkach kształcenia specjalnego w warunkach szkoły masowej (3 uczniów w roku szkolnym 2017/2018).

-        Zajęcia rewalidacyjne 2 godziny w tygodniu (uczeń z zespołem Aspergera i 2 uczennice słabosłyszące).

-        Objęcie nauczaniem indywidualnym 1 ucznia.

II Liceum Ogólnokształcące

w Bolesławcu

-        Utworzenie 2 klas o charakterze integracyjnym, w których uczą się uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, z programem wychowawczym dostosowanym do potrzeb uczniów.

-        Objęcie nauczaniem indywidualnym 12 uczniów, w tym 4 uczniów niepełnosprawnych.

-        Organizacja indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla 10 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdego ucznia.

-        Integrowanie uczniów niepełnosprawnych ze środowiskiem szkolnym (udział w wybranych lekcjach z klasą, wycieczkach szkolnych, w szkolnych uroczystościach i spotkaniach okolicznościowych).

Zespół Szkół Elektronicznych w Bolesławcu

-        Dostosowanie programu do potrzeb uczniów wg zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 67 uczniów.

-        Realizacja nauczania indywidualnego w miejscu zamieszkania dziecka – 1 uczeń.

-        Organizowanie zajęć o charakterze kompensacyjnym z pedagogiem szkolnym – 5 uczniów.

-        Integrowanie osób niepełnosprawnych z grupą rówieśniczą w klasie i szkole – 7 uczniów.

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu

-        Bieżące doradztwo i poradnictwo dla uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców.

-        Wywiady środowiskowe w domach uczniów.

Zespół Szkół w Gromadce     

–        Wspieranie kształcenia w systemie specjalnym oraz nauczania indywidualnego.

–        Stwarzanie warunków do kontynuowania nauki – stypendia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 53.

Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu

Zajęcia o charakterze rewalidacyjnym i korekcyjno – kompensacyjnym prowadzone są w gabinecie wyposażonym w odpowiednie pomoce dydaktyczne oraz specjalistycznie przystosowanym gabinecie sensorycznym.

Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu

-        Monitorowanie potrzeb uczniów poprzez realizację zapisów orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.

-        Integracja uczniów niepełnosprawnych z rówieśnikami ze szkół masowych.

-        Stwarzanie warunków do kontynuowania nauki – dostosowanie warunków.

Szkoła Podstawowa w Gościszowie

-        Objęcie nauczaniem indywidualnym 2 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego, 8 godzin tygodniowo.

-        Objęcie zajęciami rewalidacyjnymi 3 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego - 2 godziny w tygodniu.

-        Objęcie uczniów pomocą pedagogiczno – psychologiczną.

-        Współpraca z rodzicami uczniów niepełnosprawnych w sprawach dotyczących nauczania, wychowania, opieki, leczenia i rehabilitacji.

-        Udział uczniów niepełnosprawnych w apelach, uroczystościach szkolnych i środowiskowych (Festyn Peczenica, Dni Nowogrodźca, Jarmark Garncarski, Opłatek, itp.).

-        Uczniowie otrzymują darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe klasy 1,2,3,4 i 5 - z dotacji celowej MEN.

-        Kontakt z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Szkoła Podstawowa w Czernej

-        Integracja zespołów klasowych z uczniami niepełnosprawnymi poprzez wspólne wycieczki, włączanie uczniów do organizacji uroczystości klasowych i szkolnych.

-        Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych (SKS, koła przyrodnicze, koło plastyczne).

 

Zadanie:

5.4 Wzrost poziomu wykształcenia i edukacji dorosłych osób niepełnosprawnych.

Podmiot realizujący

Sposób realizacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Bolesławcu

W ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” ze środków PFRON dofinansowano działania mające na celu uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższymprzez 26 osóbniepełnosprawnych na ogólnąkwotę 99.099 zł.                                                                                                                 

I Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu    

-        Organizowanie na terenie szkoły spotkań z przedstawicielami szkół wyższych.

-        Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Bolesławcu – pomoc doradcy zawodowego przy wyborze dalszego kształcenia.

II Liceum Ogólnokształcące

w Bolesławcu 

-        Doradztwo edukacyjno – zawodowe prowadzone w szkole przez pedagoga szkolnego i we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Bolesławcu oraz szkołami wyższymi.

-        Współpraca ze Stowarzyszeniem „Twoje Nowe Możliwości” w zakresie wspierania uczniów niepełnosprawnych w podejmowaniu decyzji o studiach oraz warsztatów i spotkań rozwojowo – terapeutycznych, 3 uczniów brało udział w zajęciach indywidualnych z zakresu planowania kariery.

 

Mierniki osiągnięcia celu nr 5:

–        liczba placówek oświatowych bez barier – 3

–        liczba placówek oświatowych posiadających sprzęt ułatwiający naukę osobom niepełnosprawnym – 5,

–        liczba imprez integracyjnych dla uczniów – kilkaset imprez integracyjnych (szkoły i przedszkola przygotowując różnorodne imprezy, dbają o to, aby mogli w nich uczestniczyć uczniowie niepełnosprawni, często są to imprezy adresowane do całej społeczności uczniowskiej, której ważną część stanowią uczniowie niepełnosprawni),

–        liczba uczniów niepełnosprawnych objętych nauczaniem indywidualnym – 8,

–        liczba nauczycieli podnoszących kwalifikacje w zakresie pracy z niepełnosprawnymi uczniami - 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel. 6. Tworzenie warunków do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

 

Zadanie:

6.1 Diagnoza możliwości i potrzeb w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz skali bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych w Powiecie Bolesławieckim.

Podmiot realizujący

Sposób realizacji

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu realizował zadanie poprzez diagnozowanie i rozpoznawanie potrzeb osób niepełnosprawnych, zmierzające do aktywizacji zawodowej.

 

Zadanie:

6.2 Wspieranie zatrudniania i samozatrudniania

Podmiot realizujący

Sposób realizacji

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu

Promocja zatrudniania i samozatrudniania osób niepełnosprawnych:

-        16 osób niepełnosprawnych skorzystało ze stażu. Zadanie to było finansowane ze środków Funduszu Pracy dla niepełnosprawnych bezrobotnych – 46.622 zł i ze środków PFRON dla osób poszukujących pracy – 43.043 zł.

-        1 osoba niepełnosprawna uzyskała jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 20.000 zł.

-        Wsparcie osób niepełnosprawnych, które zdecydowały się uruchomić własną działalność – pomoc doradców zawodowych w zakresie badania i analizy potencjału przedsiębiorczości. Urząd wspierał także pomocą doradczą osoby niepełnosprawne, które podjęły własną działalność bez finansowego wsparcia (4 osoby).

-        1 osoba podjęło zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, koszt – 5.873 zł.

-        1 osoba znalazła zatrudnienie w ramach dofinansowania kosztów wynagrodzenia dla osób powyżej 50 r. ż., koszt – 6.000 zł.

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu –Referat Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia

-        Przyznanie 1 osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej: usługi transportowe. Kwota wydatkowana na to zadanie: 20.000 zł.

-        Zwrot kosztów wyposażenia 4 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych u 2 pracodawców: masażysta – fizjoterapeuta i pracownik gospodarczy. Łączna kwota wydatkowana na to zadanie: 87.160 zł.

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1

w Bolesławcu

W placówce jest zatrudniona osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności. Otrzymuje pomoc materialną i finansową na leczenie i rehabilitację.

 

 

 

 

 

Zadanie:

6.3. Pomoc osobom niepełnosprawnym w przystosowaniu się do funkcjonowania na rynku pracy

Podmiot realizujący

Sposób realizacji

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu

Poradnictwo zawodowe – wsparciem doradców zawodowych objęto 86 osób niepełnosprawnych, z porad indywidualnych skorzystało 57 osób, a grupowych – 29 osób. Efektem pracy doradców był wzrost samooceny osób niepełnosprawnych, wzbogacenie ich wiedzy nt. poruszania się na rynku pracy.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Bolesławcu

-       Diagnoza możliwości psychofizycznych oraz zainteresowań.

-       Pomoc w podjęciu decyzji związanych z wyborem dalszego kształcenia i kariery zawodowej.

-       14 indywidualnych spotkań z rodzicami dotyczących wyboru kierunku kształcenia ich niepełnosprawnych dzieci.

 

Mierniki osiągnięcia celu nr 6:

–        liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – na 31.12.2018 r. – 142,

–        liczba osób niepełnosprawnych objętych różnymi formami aktywizacji zawodowej – ok. 100,

–        liczba nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych – 112,

–        liczba osób niepełnosprawnych, które otrzymały pomoc na podjęcie własnej działalności – 6 (pomoc finansowa i pozafinansowa)

 

Cel 7. Organizowanie środowiskowego wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom

 

Zadanie:

7.1. Pomoc rodzinom w opiece nad ich niepełnosprawnymi członkami

Podmiot realizujący

Sposób realizacji

Powiatowe Centrum Edukacji

i Kształcenia Kadr w Bolesławcu – Bursa Szkolna

-        Kontynuacja akcji „Odkręcamy i zbieramy”, która jest formą pomocy dzieciom z zespołem Downa. Jej celem jest zbieranie nakrętek na rzecz Fundacji  Zdążyć z pomocą. Do akcji włączeni zostali wszyscy wychowankowie i pracownicy bursy oraz ich rodziny ok. 62 osoby.

-        Zorganizowanie zbiórki artykułów spożywczych, środków czystości oraz przyborów szkolnych w ramach akcji PCK w Bolesławcu „Dzieci-dzieciom”.

-        Zorganizowanie zbiórki maskotek dla podopiecznych MOPS w Bolesławcu - w tym dzieci niepełnosprawnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Warcie Bolesławieckiej

Przyznawanie pomocy pieniężnej osobom niepełnosprawnym:

-        zasiłki okresowe – 6 osób, kwota – 9.477 zł,

-        zasiłki celowe – 75 osób, kwota – 36.000 zł,

-        zasiłki stałe – 50 osób, kwota – 265.581 zł,

-        zasiłki pielęgnacyjne – 250 osób, kwota – 459.000 zł..

Urząd Gminy w Warcie Bolesławieckiej

Dofinansowano organizację integracyjnego spotkania opłatkowego osób niepełnosprawnych – wzięło w nim udział 37 osób niepełnosprawnych i 23 opiekunów, koszt – 1.719 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy

-        W 2018 r. GOPS w Osiecznicy objął pomocą społeczną 66 rodziny, w tym 110 osób w tych rodzinach na kwotę 268.514 zł: zapewnienie usług opiekuńczych oraz innych świadczeń pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe).

-        Udzielanie doradztwa i poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

-        Prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami osób niepełnosprawnych – wsparcie społeczno – edukacyjne.

-        Pobyt w Domach Pomocy Społecznej 8 osób  (66 świadczeń) na kwotę 170.961,00 zł.

-        Przydzielenie asystenta rodziny 1 rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym.

-        Usługi opiekuńcze dla 27 osób (11.772 godzin) na kwotę 212.959,00 zł.

-        Przyznawanie i wypłacanie świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych i dodatków na kształcenie i rehabilitację z tytułu niepełnosprawności:

1)     wypłata świadczeń pielęgnacyjnych dla 32 osób na kwotę 516.235 zł,

2)     wypłata specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 14 osób na kwotę 74.573,00 zł.

3)     wypłata zasiłków dla opiekunów 7 osób na kwotę 39.848,00 zł

4)     wypłata dodatków na kształcenie i rehabilitację dla 30 rodzin na kwotę 35.551,00 zł,

5)     wypłata zasiłków pielęgnacyjnych dla 159 osób na kwotę 298.138,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu

Pomoc osobom niepełnosprawnym na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw:

-        usługi opiekuńcze dla osób wymagających pomocy osoby drugiej: 8 osób (opłacono opiekunki – 24.668 zł),

-        pomoc finansowa, przyznawanie świadczeń na zaspakajanie potrzeb:

1)     przyznawanie i wypłata zasiłków z pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych, w tym m.in.:

a)      zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności – 71 rodzin na kwotę 347.301 zł,

b)     zasiłki okresowe z tyt. niepełnosprawności – 1 rodzina na kwotę 3.823 zł,

2)     wypłata zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych i dodatków z tytułu niepełnosprawności:

a)      wypłata zasiłków pielęgnacyjnych z tytułu niepełnosprawności – 303 osoby na kwotę 575.054 zł,

b)     wypłata świadczeń pielęgnacyjnych  - 71 osób na kwotę 1.251.338 zł,

c)      wypłata dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 39 osób na kwotę 49.540 zł,

3)     wypłata specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 7 rodzin na kwotę 16.337 zł,

4)     wypłata zasiłku dla opiekuna dla 8 osób na kwotę 29.920 zł,

5)     wypłata jednorazowego świadczenia „za życiem” dla 2 osób na kwotę 8.000 zł,

-        prowadzenie pracy socjalnej z 42 osobami niepełnosprawnymi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce      

Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z różnych świadczeń pomocy – 83 osoby

–        zapewnienie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz innych świadczeń pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych,

–        udzielanie doradztwa i poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

–        prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami osób niepełnosprawnych – wsparcie społeczno – edukacyjne.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

-        Udzielanie pomocy rodzinom w opiece nad ich niepełnosprawnymi członkami poprzez:

1)     wsparcie finansowe na zakup leków i leczenie dla 31 osób,

2)     wsparcie w postaci zasiłku stałego dla 52 osób na kwotę 285.518 zł,

3)     wsparcie w postaci zasiłku okresowego z powodu niepełnosprawności dla 12 osób na kwotę 10.389 zł.

-        Wypłata świadczeń rodzinnych dla osób niepełnosprawnych:  

1)     zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 1.667.702 dla średnio 375 osób,

2)     kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego na kwotę 61.690 zł dla 48 osób,

3)     wypłacanie składek zdrowotnych na kwotę 50.093 zł dla 35 osób,

4)     składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 229.852 zł dla 54 osób,

-        Pomoc w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do orzeczenia stopnia niepełnosprawności dla 39 osób.

-        Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami – 124 osoby.

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1

w Bolesławcu

-        Zbieranie plastikowych nakrętek dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i absolwenta przedszkola.

-        Zapewnienie usług opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych w placówce dla 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 2 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

-        Działania informacyjne dla rodziców o możliwości pozyskiwania wszelkiej pomocy dla dzieci i członków rodziny.

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2

w Bolesławcu

-        Współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem o/Bolesławiec – udział dzieci w akcji „Szpikolada”. III Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych.

-        Akcje charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych z Domu Dziecka.

-        Zbieranie nakrętek dla dzieci niepełnosprawnych.

-        Udział nauczycieli i rodziców w konferencji na rzecz osób niepełnosprawnych w Bolesławcu w październiku 2018 r. w Centrum Integracji Kulturalnej.

-        „Najdłuższy łańcuch z papieru” - udział w akcji charytatywnej na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB w Białymstoku, placówka otrzymała dyplom  i podziękowanie.

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4

w Bolesławcu

-        Akcja charytatywna „Bieg dzieci dzieciom” – na rzecz dzieci z hospicjum wrocławskiego.

-        Zbieranie nakrętek dla chłopca z porażeniem mózgowym.

-        Akcja charytatywna na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową we współpracy z UM Białystok.

-        Nawiązanie współpracy z pracownikami i podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej – wspólne zajęcia plastyczne i wystawa prac uczestników zajęć.

-        Udział dzieci w akcji promującej dawców szpiku – „Szpikoliada” i „Biedroneczka Klara”.

-        Udział w festynie integracyjnym w szkole specjalnej w Bolesławcu.

-        Realizacja zadania rocznego „Bezpieczny na co dzień” – spotkania z policjantem dotyczącym bezpieczeństwa na drodze, agresji wśród dzieci, przemocy domowej.- spotkanie ze strażakiem - zachowanie podczas pożaru.

-        Udział w Programie Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu „Numer 112 ratuje życie”.

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 w Bolesławcu

-        Angażowanie dzieci i rodziców do uczestnictwa w życiu publicznym, kulturalnym, sportowym i rekreacji.

-        Organizowanie Festynów Rodzinnych oraz imprez integracyjnych („Na niebiesko dla autyzmu”, „Światowy Dzień Zespołu Downa”).

-        Udział dzieci w przedstawieniach teatralnych seansach filmowych oraz spektaklach muzycznych odbywających się na terenie przedszkola, współpraca ze szkoła integracyjną i specjalną.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu

-        Zbierane  były  plastikowe nakrętki dla dzieci niepełnosprawnych.

-        W szkole były zorganizowane 2 duże imprezy integracyjne: Plener Twórczości, Dzień  Sportu.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu

-        Szkoła współpracuje na rzecz uczniów niepełnosprawnych z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, PCK i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

-        Uzyskanie przez uczniów niepełnosprawnych pomocy rzeczowej (buty ortopedyczne, aparat słuchowy, pomoc rehabilitanta).

-        Opiekę medyczną nad uczniami niepełnosprawnymi sprawuje pielęgniarka szkolna.

-        Pedagodzy szkolni udzielają rodzicom uczniów niepełnosprawnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania pomocy w leczeniu, rehabilitacji i opiece.

-        Rozpowszechnienie w środowisku szkolnym akcji, dzięki którym rodzice pozyskiwali fundusze na rehabilitację: Góra Grosza, zbiórka nakrętek, Szlachetna Paczka.

-        Wychowawcy klas współpracują z rodzicami uczniów niepełnosprawnych w sprawach dotyczących nauczania, wychowania i opieki, włączają rodziców do udziału w spotkaniach, dniach otwartych szkoły, imprezach, wycieczkach.

-        Przeprowadzenie 2 akcji z udziałem wolontariuszy (paczki żywnościowe, zbiórka żywności, spotkania z seniorami).

-        Uzyskanie przez uczniów niepełnosprawnych pomocy rzeczowej (zbiórka artykułów szkolnych dla dzieci, środków czystości).

-        Przeprowadzenie w szkole 10 spotkań dla rodziców z udziałem wychowawców i specjalistów.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Bolesławcu

-        Wolontariat uczniów, udział w zbiórkach i kwestach organizowanych przez PCK i TPD.

-        Zorganizowanie akcji „Zbieramy korki dla Kamila” oraz dla dzieci z Wrocławskiego Hospicjum – zbiórka plastikowych nakrętek.

Liczba wolontariuszy działających na rzecz osób niepełnosprawnych – 19.

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Bolesławcu

Udział w przygotowaniu i obsłudze XVIII integracyjnego spotkania opłatkowego osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bolesławieckiego. Liczba uczniów zaangażowanych w wolontariat – 50 osób.

Zespół Szkół Handlowych i Usługowych

w Bolesławcu

-        Udostępnienie obiektu sportowego szkoły (sala gimnastyczna) uczniom niepełnosprawnym Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu przygotowującym się do olimpiady dla osób niepełnosprawnych – 14 osób.

-        Udział społeczności szkolnej w akcjach na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci z chorobami nowotworowymi „Paczka dla onkoludka” oraz zbiórki nakrętek od butelek. Koordynatorem akcji w szkole jest nauczyciel religii.

-        Aktywny udział w organizacji Spotkania Opłatkowego Osób Niepełnosprawnych – 14 wolontariuszy wraz z opiekunem.

Liczba uczniów włączonych w akcje organizowane dla osób niepełnosprawnych na terenie szkoły – cała społeczność szkolna, tj. 440 osób.

Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu

 

 

-        Kontynuacja akcji „Nakręć się i pomóż chorym dzieciom”, która jest formą pomocy dzieciom z zespołem Downa. Jej celem jest zbieranie nakrętek na rzecz Legnickiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Otwórz Serce”. Do akcji włączeni zostali wszyscy uczniowie szkoły ok. 280 osób.

-        Organizowanie pomocy materialnej na terenie szkoły dla uczniów niepełnosprawnych w postaci paczek świątecznych – 2 uczniów.

-        Pomoc w uzyskaniu dofinansowania na zakup podręczników szkolnych w ramach programu ,,Wyprawka szkolna" – 1 uczennica.

-        Udział 18 uczniów i 1 nauczyciela w integracyjnym spotkaniu opłatkowym osób niepełnosprawnych.

-        Udział 17 uczniów w obchodach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

-        Realizacja programu „RAKOOBRONA” we współpracy z fundacją ROSA (23 uczniów).

-        Organizowanie pomocy materialnej przez uczniów i wychowawców (zbiórka słodyczy, środków czystości, artykułów szkolnych) dla dzieci niepełnosprawnych w ramach akcji PCK „Dzieci-Dzieciom”.

-        Zorganizowanie dla rodziców uczniów klasy, w której uczy się uczennica z zespołem Aspergera, spotkania z terapeutą, pedagogiem specjalnym, który zapoznał rodziców z funkcjonowaniem i potrzebami dzieci z zespołem Aspergera.

Zespół Szkół Mechanicznych

w Bolesławcu

-        Pomoc w organizowaniu XVIII integracyjnego spotkania opłatkowego osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bolesławieckiego przez dyrekcję szkoły, opiekuna i uczniów (udział wolontariuszy z ZSM).

-        Współpraca z Domem Dziennego Pobytu w Bolesławcu( Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Mikołajki).

-        Zbiórka plastikowych nakrętek dla chłopca z porażeniem mózgowym (na rehabilitację) oraz funduszy na paczki – akcja „Dzieci Dzieciom”.

-        Zbiórka funduszy na leczenie dziecka chorego na białaczkę, dziecka z dziecięcym porażeniem mózgowym.

-        Zbiórka

I Liceum Ogólnokształcące

w Bolesławcu

-        Organizacja zabawy andrzejkowej dla niepełnosprawnych dzieci.

-        Udział w organizacji integracyjnego XVIII integracyjnego spotkania opłatkowego osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bolesławieckiego.

-        Udział w zbiórce Szlachetna Paczka – dla rodziny, do której należy osoba niepełnosprawna.

Zespół Szkół Elektronicznych

w Bolesławcu

Udział uczniów w przygotowaniu i obsłudze Integracyjnego spotkania opłatkowego osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bolesławieckiego – 1 nauczyciel i 21 uczniów.

II Liceum Ogólnokształcące

w Bolesławcu

-        Udział w przygotowaniu „Spotkania Opłatkowego dla Niepełnosprawnych” – wolontariusze z opiekunem. 

-        Udział wolontariuszy w zabawach okolicznościowych  w Szkole Specjalnej w Bolesławcu.

-        Udzielanie porad rodzicom uczniów niepełnosprawnych.

-        Organizowanie wsparcia terapeutycznego dla ucznia i jego rodziny poprzez kontakty z organizacjami pomocowymi.

-        Organizowanie pomocy materialnej dla uczniów niepełnosprawnych i ich rodzin – dofinansowanie podręczników szkolnych w ramach rządowego programu Wyprawka szkolna - 9 uczniów.  

Liczba uczniów zaangażowanych w wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych - 45.

Przedszkole Publiczne

w Nowogrodźcu

-        Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bolesławcu zapewniając w ten sposób dostęp do poradnictwa specjalistycznego dzieciom z trudnościami (deficytami) i ich rodzinom. 

-        Dzieci ze specjalnymi potrzebami mają w przedszkolu zapewnioną opiekę nauczycieli wspomagających (4 osoby) i innych osób (pomoc nauczyciela dla dziecka z niepełnosprawnością ruchową). Nauczyciele prowadzą zajęcia o charakterze rewalidacyjnym i korekcyjno-kompensacyjnym.

-        Organizowanie kiermaszów dochodowych i zbiórek np. plastikowych nakrętek, z przeznaczeniem na pomoc potrzebującym.

Szkoła Podstawowa w Gościszowie

-        Współpraca z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, Komisariatem Policji w Nowogrodźcu.

-        Możliwość uczestniczenia w zajęciach świetlicy szkolnej, biblioteki (warsztaty, zajęcia, przygotowanie przedstawień, odrabianie lekcji).

-        Możliwość uczestniczenia w licznych zajęciach, wycieczkach, przedstawieniach teatralnych, warsztatach, apelach,  imprezach szkolnych i środowiskowych.

-        Darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe – klasy 1,2,3,4 i 5 - z dotacji celowej MEN.

-        Udział uczniów w zbiórkach i kwestach: zbiórka nakrętek od butelek na rzecz chorej dziewczynki, udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, w akcji „Szlachetna Paczka”, w organizacji integracyjnego spotkania opłatkowego w Gościszowie.

-        Uczniowie zostali objęci programami Agencji Rynku Rolnego „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”, w szkole korzystają także z dożywiania.

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci

i Młodzieży Specjalnej Troski

w Bolesławcu 

-       Udzielanie w ramach wolontariatu pomocy w realizacji różnych rodzajów usług na rzecz osób niepełnosprawnych (np. wyjazd na wycieczkę, opieka podczas zawodów).

-       Doradztwo i poradnictwo pedagogiczne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

 

Zadanie

7.2. Tworzenie systemu środowiskowego wsparcia

Podmiot realizujący

Sposób realizacji

-        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu,

-        Starostwo Powiatowe
w Bolesławcu – Referat Spraw Obywatelskich, Społecznych
i Zdrowia

-        W 2018 r. przekazano na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bolesławcu 645.400 zł, z tego 580.860 zł to dofinansowanie ze środków PFRON, a 64.540 zł – środki z budżetu powiatu. Do placówki uczęszcza 35 uczestników – osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności posiadające wskazania do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Warsztat jest placówką, która stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia zatrudnienia możliwość rehabilitacji zawodowej i społecznej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności koniecznych do zdobycia pracy.

-        Finansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej z Powiatu Bolesławieckiego przebywającej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Lubinie w części nieobjętej finansowaniem ze środków PFRON. Zgodnie z porozumieniem zawartym między Powiatem Bolesławieckim a Powiatem Lubińskim Powiat Bolesławiecki przekazał Powiatowi Lubińskiemu kwotę 2.929 zł, co stanowiło 15% kosztów rocznego pobytu osoby niepełnosprawnej w WTZ w Lubinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Bolesławcu

Kontynuacja realizacji projektu pt. „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jego głównym celem jest zwiększenie liczby osób i rodzin objętych usługami społecznymi w zakresie wsparcia i poradnictwa specjalistycznego na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, w tym osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

-        poradnictwo specjalistyczne – psychiatra, rehabilitant, terapeuta uzależnień, prawnik, psychologowie, w ramach wsparcia dla osób/rodzin z z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz osób doznających przemocy w rodzinie odbywały się treningi budowania relacji rodzinnych, kompetencji życiowych i społecznych – z tych form pomocy skorzystało w 2018 r. 154 osób,

-        dwa mieszkania treningowe – dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej i osób w sytuacji kryzysowej, pracę socjalną z mieszkańcami oraz nadzór mad funkcjonowaniem mieszkań wykonują pracownicy socjalni PCPR w Bolesławcu – w 2018 r. z pobytu w mieszkaniu treningowym skorzystała 1 osoba niepełnosprawna,

-        usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych (niesamodzielnych) – 4 asystentów obejmuje pomocą 11 osób niepełnosprawnych, praca asystenta ma na celu kompensację dysfunkcji wynikających z rodzaju niepełnosprawności oraz wspieranie klientów w usamodzielnianiu się i podnoszenie ich aktywności społecznej i zawodowej.

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci

i Młodzieży Specjalnej Troski

w Bolesławcu 

Wspieranie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bolesławcu – wydatkowanie pozyskanych środków pieniężnych z 1% przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu na:

-        zakupy na spotkania okolicznościowe, zakup ubrań, bielizny, klapek, obuwia, artykułów kosmetycznych i leków na wycieczkę,

-        zakup artykułów spożywczych na dzień sportu,

-        zakup akcesoriów na basen.

I Środowiskowy Dom Samopomocy

w Bolesławcu

-        Ośrodek wsparcia dziennego dla 30 dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym: osób przewlekle psychicznie chorych, osób niepełnosprawnych intelektualne i ze sprzężeniem.

-        W I ŚDS prowadzone są zajęcia terapeutyczne, mające na celu rehabilitację społeczną i ruchową, przygotowanie podopiecznych do jak najbardziej samodzielnego życia oraz integrację ze społecznością lokalną. Uczestnicy terapii otrzymują szansę podtrzymywania wyuczonych umiejętności oraz rozwijania zainteresowań i potencjałów twórczych w specjalnie do tego przystosowanych pracowniach. Wspólnie korzystają z różnorodnych form rekreacji i edukacji oraz bieżących ofert miejskich instytucji kulturalnych. Doskonalą umiejętności samoobsługi podczas treningów aktywności: ekonomicznego, spędzania czasu wolnego, higienicznego, kulinarnego. W sposób zindywidualizowany uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych oraz psychoedukacyjnych zorganizowanych na terenie Domu. Postępowanie wspierająco-aktywizujące wobec podopiecznych I ŚDS obejmuje też, poradnictwo, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, zdrowotnych, zaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych, a także współpracę z rodzinami w procesie terapii oraz z instytucjami pomocowymi (np.: MOPS Bolesławiec, MOPS Lubań, PCPR, TPD, Policja, Poradnia Zdrowia Psychicznego, SON, Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze) oraz z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne w miejscu zamieszkania uczestników, w zakresie potrzeb uczestników Domu.

II Środowiskowy Dom Samopomocy

w Bolesławcu

-        Działalność II Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu (II ŚDS) polega na zapewnianiu integracji, aktywizacji oraz wsparcia terapeutycznego osobom z niepełnosprawnością intelektualną, bądź osobom przewlekle psychicznie chorym. Jednostka jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 30 dorosłych osób. Działania prowadzone są poprzez rozwijanie lub podtrzymywanie kompetencji społecznych, zainteresowań, umiejętności praktycznych, w tym podstawowych czynności samoobsługowych, niezbędnych do jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania w rodzinie i społeczności lokalnej.

-        Uczestnicy terapii trenują wyuczone umiejętności, a także podejmują nowe działania w odpowiednio przystosowanych pracowniach: gospodarstwa domowego, kulinarnej, plastycznej, muzycznej, stolarskiej, rehabilitacyjnej i komputerowej. Wspólnie korzystają z różnorodnych form rekreacji i edukacji oraz bieżących ofert miejskich instytucji kulturalnych. Przez cały rok mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na basenie krytym lub w seansach w grocie solnej. Doskonalą umiejętności samoobsługi podczas treningów aktywności: ekonomicznego, spędzania czasu wolnego, higienicznego, kulinarnego. W sposób zindywidualizowany uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych oraz psychoedukacyjnych zorganizowanych na terenie Domu. Własne możliwości fizyczne i talenty sprawdzają poprzez udział w licznych turniejach sportowych, konkursach artystycznych, czy przeglądach twórczości. Postępowanie wspierająco-aktywizujące wobec podopiecznych II ŚDS obejmuje też, poradnictwo dla rodziców i opiekunów; pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, zdrowotnych, zaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych, a także integrację ze społecznością lokalną, współpracę z rodzinami w procesie terapii oraz miejskimi instytucjami pomocowymi (np. MOPS, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Policja, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, itp.) w zakresie potrzeb uczestników Domu.

 

Zadanie:

7.3. Tworzenie bezpłatnego poradnictwa prawnego i psychologicznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Podmiot realizujący

Sposób realizacji

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Bolesławcu

-        Wsparcie psychologiczne rodzin dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju – 106.

-        Indywidualne porady psychologiczne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, dzięki temu rodzice mają poczucie wsparcia i zrozumienia ich potrzeb i oczekiwań oraz większą świadomość swoich praw. Mają także większą świadomość możliwości i ograniczeń ich dzieci wynikających z niepełnosprawności.

-        Materiały informacyjne w formie ulotek i umieszczane na stronie internetowej Poradni.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowogrodźcu

Pomoc pracowników socjalnych przy wypełnianiu wniosków niezbędnych do złożenia w instytucjach publicznych, pomoc przy sporządzaniu odwołań od decyzji i orzeczeń.

Urząd Miejski  w Nowogrodźcu

Udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej w punkcie konsultacyjnym Gminnego Centrum ds. Uzależnień.

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu - Referat Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia

Koordynacja działalności 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Powiat Bolesławiecki i organizację pozarządową. Punkty, w których udzielana jest pomoc, mieszczą się w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, Urzędzie Gminy w Osiecznicy (dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych), w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu i w Urzędzie Gminy w Warcie Bolesławieckiej (osoby niepełnosprawne mogą zgłosić potrzebę skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, wówczas jest ona udzielana w miejscu dostosowanym do ich potrzeb). Choć zgodnie z przepisami regulującymi udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej niepełnosprawność nie jest kryterium jej uzyskania, to z dokumentów przedstawianych co miesiąc przez prawników udzielających pomocy wynika, że z tej formy wsparcia skorzystało w 2018 r. 129 osób niepełnosprawnych.

 

Mierniki osiągnięcia celu nr 7:

–        liczba osób niepełnosprawnych korzystających z różnych świadczeń pomocy społecznej – ok. 1000 osób,

–        liczba wolontariuszy działających na rzecz osób niepełnosprawnych – ok. 500 osób, wielokrotnie w szkołach organizowane były akcje charytatywne na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych, w które włączana była cała społeczność uczniowska danej szkoły, co zwiększało liczbę wolontariuszy,

–        liczba punktów porad – bezpłatne porady psychologiczne i prawne udzielane są w Powiecie Bolesławieckim w 5 punktach porad. Ponadto szkoły, przedszkola i ośrodki pomocy społecznej służą zainteresowanym osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom pomocą psychologiczną, pedagogiczną, prawną oraz pomocą przy wypełnianiu dokumentów i w kontaktach z urzędami.

–        liczba osób niepełnosprawnych korzystających z punktów porad – ok. 150.

 

Cel 8. Tworzenie warunków umożliwiających pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu publicznym, kulturalnym, sportowym i rekreacji.

 

Zadanie:

8.1. Pobudzanie aktywności środowiska osób niepełnosprawnych w sferze życia publicznego i kulturalnego

Podmiot realizujący

Sposób realizacji

Młodzieżowy Dom Kultury w Bolesławcu

 

XVIII Integracyjne Spotkanie Opłatkowe Osób Niepełnosprawnych – dekoracja ołtarza, przygotowanie wystawy prac plastycznych osób niepełnosprawnych, promocja wydarzenia na stronie MDK.

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1

w Bolesławcu

-        Angażowanie dzieci i rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, kulturalnym organizowanym na terenie przedszkola: festyny, imprezy integracyjne, wycieczki, kiermasze świąteczne, wspólne gry i zabawy.

-        Organizacja „Dnia Kolorowej Skarpetki”.

-        Udział w obchodach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu „Zapal się na Niebiesko”.

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7

w Bolesławcu

Wspólne wycieczki: Jednostka Wojskowa, szkoły (Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, Szkoła Podstawowa nr 5, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych), udział w warsztatach kulinarnych, udział w warsztatach multisensorycznych w bibliotece, udział w warsztatach ceramicznych w Zakładzie Ceramicznym Manufaktura, wyjścia do kina, CIK-u, straży pożarnej, salonu fryzjerskiego oraz gabinetu stomatologicznego. 

I Środowiskowy Dom Samopomocy

w Bolesławcu

-        Wyjścia i wyjazdy do muzeów, na przedstawienia teatralne, kabaretowe i koncerty (8 imprez),

-        Wycieczki po okolicy.

-        Udział w zawodach sportowych.

-        Współorganizowanie Spotkania Opłatkowego Osób Niepełnosprawnych: przygotowanie dekoracji na stoły, uczestniczenie podopiecznych i ich rodzin w spotkaniu, przygotowanie prac plastycznych na wystawę.

-        Udział w Misterium Chleba zorganizowanym przez Klub Carpe Diem.

-        Udział w cyklicznych zajęciach w pracowni ceramiki w BOK – MCC i teatralnej.

-        Spotkania świąteczne i okolicznościowe dla uczestników I ŚDS i zaproszonych gości (3 imprezy).

-        Zorganizowanie (we współpracy z II ŚDS, WTZ w Bolesławcu i Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu) w CIK „Orzeł” obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego – październik, impreza była dofinansowana z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec, a patronat honorowy objął Prezydent Miasta Bolesławiec.

-        Współorganizacja dorocznego integracyjnego kiermaszu prac plastycznych i rękodzieła osób niepełnosprawnych w czasie Bolesławieckiej Gwiazdki Życzliwości.

-        Wystąpienie uczestników w kabaretowych przedstawieniach okolicznościowych w I ŚDS.

-        Zorganizowanie 3 zabaw tanecznych dla uczestników i ich przyjaciół.

II Środowiskowy Dom Samopomocy

w Bolesławcu

-        Udział podopiecznych II ŚDS w XVIII integracyjnym spotkaniu opłatkowym osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bolesławieckiego – przygotowanie wystawy prac powstałych w pracowniach zajęciowych Domu, wykonanie ozdób na stoły, aktywne uczestnictwo w liturgii.

-        Regionalny Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych w Bolesławcu - 3 osobowa reprezentacja z II ŚDS współtworzyła bolesławiecką drużynę Klubu Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk”.

-        Występ uczestników w IV Regionalnym Przeglądzie Twórczości „Polskie Pieśni Patriotyczne i Piosenki Wojskowe” oraz udział w XXI Igrzyskach Lekkoatletycznych – Dzień Sprawności Motorycznej zorganizowanych przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych z Bolesławcu.

-        Udział w uroczystości jubileuszowej XXX-lecia działalności Domu Dziennego Pobytu Senior w Bolesławcu.

-        Udział uczestników II ŚDS w II Warsztatach Promocji Zdrowia pt. „Żyję zdrowo na sportowo” zorganizowanych przez ŚDS Nr 2 z Chojnowa, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W stronę Słońca” z Chojnowa

-        Integracyjne ognisko rodzinne - plenerowe spotkanie uczestników, pracowników II ŚDS w gronie rodzin i opiekunów.

-        Udział w programie artystycznym zorganizowanym przez Dom Dziennego Pobytu „Senior” z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

-        Wyjazd uczestników II ŚDS na III Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej w Złotoryi.

-        Kiermasz prac rękodzielniczych wykonanych przez osoby niepełnosprawne z różnych bolesławieckich placówek, w tym uczestników II ŚDS .Kiermasz zorganizowany został w ramach Bolesławieckiej Gwiazdki Życzliwości.

-        Na bieżąco przez cały rok: wyjścia na seanse filmowe do kina, na zajęcia w pracowniach artystycznych BOK – MCC, wyjazdy na wycieczki (2 wyjazdy w 2018 r.).

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Organizacja i przeprowadzenie zajęć i warsztatów (karnawałowych, plastycznych, wielkanocnych, bożonarodzeniowych), podczas których przedstawiane były zbiory muzealne w sposób dostosowany do różnych rodzajów niepełnosprawności takich osób jak:

-        pacjenci Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu,

-        uczniowie Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu,

-        członkowie Klubu Głuchego Czytelnika, działającego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bolesławcu,

-        podopieczni I Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu,

-        członkowie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Nadzieja" w Legnicy, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie

-        uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bolesławcu,

-        członkowie Polskiego Związku Niewidomych,

-        uczniowie Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Mali Odkrywcy w Bolesławcu.

Zajęcia powyższe pozwoliły na przełamanie u osób niepełnosprawnych (dzieci i dorosłych) barier i obaw związanych z poruszaniem się po Muzeum jako instytucji kultury. Uznanie tego miejsca za przyjazne. Zwiększenie częstotliwości uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wystawach i innych przedsięwzięciach (np. warsztatach) organizowanych przez Muzeum Ceramiki. Zwiększenie świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie zjawisk kultury i sztuki, oraz zapoznanie tych osób z podstawowymi pojęciami z zakresu historii w tym historii. Łącznie w warsztatach i zajęciach uczestniczyło 336 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Miejska Biblioteka Publiczna w Bolesławcu

-        Spotkania Klubu Głuchego Czytelnika (9 spotkań, w których uczestniczyło 119 osób).

-        Zajęcia edukacyjne w Centrum Wiedzy (4 formy zajęć, 56 uczestników).

-        Spotkanie muzyczne z solistką Filharmonii Lwowskiej (30 uczestników).

Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu

Uczniowie niepełnosprawni uczestniczyli w imprezach i przedsięwzięciach klasowych i szkolnych (wycieczkach, konkursach plastycznych, festiwalu nauki, projektach edukacyjnych, zajęciach sportowych, zajęciach rekreacyjnych na basenie, programach profilaktycznych, festynach, koncertach, kiermaszach, kolonii letniej), 12 uczniów niepełnosprawnych brało udział w wycieczkach klasowych, 37 uczniów niepełnosprawnych - w programach profilaktycznych.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Nowogrodźcu

-        Dzień Dziecka, w którym brały udział dzieci niepełnosprawne.

-        Zabawa mikołajkowa.

-        Organizowanie wyjazdu dla osób niepełnosprawnych do Bolesławca na spotkanie z Księdzem Biskupem oraz przekazanie 110 osobom niepełnosprawnym paczek żywnościowych.

-        Organizowanie wyjazdu dla osób niepełnosprawnych do Krzeszowa – ok. 130 osób.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Osiecznicy

Zapewnienie możliwości uczestnictwa osób niepełnosprawnych w imprezach masowych:

-        udział 43 osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów (12 osób) w XVIII integracyjnym spotkaniu opłatkowym osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bolesławieckiego w styczniu 2018 r.,

-        udział 10 dzieci w tym 7 niepełnosprawnych w zabawie andrzejkowej organizowanej przez PCK w Bolesławcu – listopad 2018 r.

Urząd Gminy w Warcie Bolesławieckiej       

Gmina zorganizowała wiele imprez kulturalnych, w których uczestniczyły również osoby niepełnosprawne. Przy wyborze miejsc kierowano się zasadą dostępności i łatwości komunikacyjnej dla wszystkich zainteresowanych udziałem. Zorganizowano m.in.:

1)     Dzień Kobiet, Dzień Dziecka,

2)     Majówka rodzinna,

3)     przedstawienia lalkowe,

4)     100 – lecie odzyskania niepodległości, w tym konkursy plastyczne,

5)     dożynki gminne, zabawa andrzejkowa mikołajki, jarmark bożonarodzeniowy.

Stowarzyszenie Społeczne Klubu Nauczycielskiego ,,Carpe Diem “ w Bolesławcu

-        „Misterium Chleba” dla osób niepełnosprawnych – „Zrób miejsce przy swoim stole” – wpływa na polepszenie jakości życia codziennego osób niepełnosprawnych oraz zwalcza wykluczenie społeczne z przestrzeni publicznej, ze względu na chorobę bądź starość. W przygotowanej przez Carpe Diem uroczystości uczestniczyli podopieczni I Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu, Domu Dziennego Pobytu w Bolesławcu oraz członkowie Bolesławieckiego Klubu Amazonek.

-        Koncerty organizowane dla członków Stow. Carpe Diem przez PSM I Stopnia w Bolesławcu z okazji Dnia Kobiet i Dnia Nauczyciela, w tym koncertach uczestniczą także członkowie Bolesławieckiego Klubu Amazonek oraz podopieczni I Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu.

-        Relacje z tych wydarzeń ukazywały się w lokalnych telewizjach, m. in. w TV Łużyce, na portalach bolec.info oraz istotne.pl, a także w Ekspresie Bolesławieckim.  

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu – Biuro Promocji Powiatu

Popularyzacja twórczości artystycznej i sportu osób niepełnosprawnych jako form większej aktywności w samorealizacji poprzez:

 1. Udostępnienie budynku Teatru Starego na potrzeby organizacji VII Bolesławieckiego Dnia Walki z Rakiem w Powiecie Bolesławieckim, organizowanego we wrześniu 2018 r.  przez Bolesławiecki Klub Amazonek.
 2. Honorowy patronat Starosty Bolesławieckiego nad XXI Regionalnymi Igrzyskami Lekkoatletycznymi – „Dzień Sprawności Motorycznych”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 500 uczestników.
 3. VI Integracyjny Piknik Rodzinny „Dobroć wraca” w ramach „Tygodnia z Powiatem”. Piknik dla dzieci i ich rodziców odbył się w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych. W VI-tym pikniku uczestniczyła delegacja z partnerskiej szkoły specjalnej w Hoyerswerdzie (Powiat Bautzen, Niemcy).
 4. Udział podopiecznych PZSiPS w Bolesławcu w „Rundce biegowej” w ramach Tygodnia z Powiatem. Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe koszulki i medale.

Specyfika potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych wymaga inicjowania i realizowania wielu działań, które chronią te osoby przed bezradnością, stwarzają im warunki do rozwoju, motywują do aktywności i zaradności urzeczywistniając zasadę wyrównywania szans i integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

Jako cel priorytetowy Biuro Promocji Powiatu postawiło zagwarantowanie osobom niepełnosprawnym możliwości pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym, poprzez różnorodne kierunki działań zapewniając tym samym wzrost akceptacji społecznej osób niepełnosprawnych. Poprzez działania promocyjne, aktywność i zaangażowanie w organizację imprez, a tym samym wzrost liczby wydarzeń wśród których udział biorą osoby niepełnosprawne, wzrosła świadomość społeczna przy jednoczesnym malejącym ograniczeniu spowodowanym niepełnosprawnością.

 

Zadanie

8.2. Upowszechnianie i rozwijanie form aktywnego spędzania wolnego czasu przez osoby niepełnosprawne.

 

Podmiot realizujący

Sposób realizacji

 

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu –Referat Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia           

Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych –
w 2018 r. Zarząd Powiatu Bolesławieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert i przyznał dotację dla 4 organizacji:

-        Bolesławieckiego Klubu Amazonek – VII Dzień Walki z Rakiem w Powiecie Bolesławieckim (2.650 zł),

-        Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu – integracyjna zabawa dla dzieci niepełnosprawnych (1.350 zł),

-        Fundacji Aktywnej Rehabilitacji – crossfit dla niepełnosprawnych (3.500 zł),

-        TOP Bolesławiec – rajd pieszy i zajęcia edukacyjne w Dinoparku (3.000 zł).

Łącznie na zlecanie zadań wydatkowano kwotę 10.500 zł.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Bolesławcu

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki w 2018 r. – dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu na przygotowanie XVIII integracyjnego spotkania opłatkowego osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bolesławieckiego (w spotkaniu wzięło udział ok. 700 osób, w tym ok. 500 osób niepełnosprawnych i 200 opiekunów) – 18.371 zł.

 

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu

Szkoła proponuje swoim podopiecznym z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej rozmaite formy aktywności i spędzania wolnego czasu, m. in. zajęcia artystyczne i edukacyjne, pikniki, wycieczki, zabawy okolicznościowe. Służą one:

-        kształtowaniu pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych,

-        rozwijaniu postaw opiekuńczości osób sprawnych względem niepełnosprawnych,

-        nawiązaniu nowych kontaktów społecznych i podtrzymywaniu kontaktów z absolwentami szkoły,

-        rozwijaniu współpracy szkół, ośrodków, warsztatów i stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Bolesławieckiego, 

-        aktywizacji społecznej, kulturalnej i sportowej osób niepełnosprawnych,

-        rozwijaniu poczucia sprawstwa, a także podnoszeniu poczucia własnej wartości osób niepełnosprawnych prezentacji społeczeństwu umiejętności techniczno-plastycznych oraz sportowych osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym,

-        dostarczaniu nowych doświadczeń związanych z obcowaniem ze światem kultury.

 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

-        Zapewnienie możliwości uczestnictwa osób niepełnosprawnych w imprezach masowych organizowanych na terenie Powiatu.

-        Organizacja i wspieranie organizowania sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych – 3 imprezy (tenis stołowy, piłka nożna i podnoszenie sztangi – Dolnośląska Olimpiada Specjalna Osób Niepełnosprawnych), liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w imprezach integracyjnych – 260.

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu

Obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, m. in. Leśny Potok, Termy Solankowe, Stadion Miejski są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym w imprezach masowych przygotowywanych przez MOSiR w Bolesławcu mogą brać udział i biorą osoby niepełnosprawne:

1)     Bolesławiecka Olimpiada Seniorów,

2)     Bolesławiecka Setka Pływacka,

3)     Festyn – Dzień Dziecka,

4)     Europejskie Biegi Uliczne,

5)     Festyn sportowo – rekreacyjny Otwarcie Sezonu LATO 2018.

6)     Edycja biegów między mostami ,,Cztery pory roku - biegaj z MOSiR” (Integracyjny Wiosenny Bieg między Mostami w tym Cross na wózkach inwalidzkich – współorganizowany z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, Letni Bieg Między Mostami, Jesienny Bieg Między Mostami, Zimowy Bieg Między Mostami).

 

I Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu

-       Wyjścia do kina, do restauracji.

-       Wspieranie tworzenia grup samopomocowych ukierunkowanych na wspólne, aktywne spędzanie czasu.

-       Prowadzenie dla uczestników zajęć umuzykalniających, motywujących treningów spędzanie czasu wolnego, biblioterapii. Aktywne spędzanie czasu wolnego stanowi ważny czynnik odwracający uwagę od doznań chorobowych.

-       Zajęcia w pracowniach w BOK – MCC oraz Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” w Bolesławcu.

 

II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu

-       Wycieczki do Cyrklandu w Miłkowie koło Karpacza, Osady danieli w Jaroszówce koło Zamiennic.

-       Udział II ŚDS w imprezach zorganizowanych w ramach bolesławieckich obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

-       Wyjazd  na II Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej „ Uskrzydleni Sztuką” w Złotoryi.

-       W 2018 r. uczestnicy II ŚDS kontynuowali spotkania z przedszkolakami z Miejskiego Przedszkola  Publicznego nr 5, seniorami z Domu Dziennego Pobytu, uczestnikami innych ośrodków wsparcia. Spotkania miały charakter integracyjny i stanowiły okazję do prezentowania talentów artystycznych i sportowych.

Podopieczni II ŚDS uczestniczyli też w licznych wewnętrznych spotkaniach okolicznościowych, np. z okazji świąt, karnawału, itp. oraz w spektaklach teatralnych, seansach filmowych i warsztatach artystycznych organizowanych poza ośrodkiem wsparcia. Systematycznie korzystali z oferty pływalni krytej i groty solnej.

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu – Dom Dziennego Pobytu

-        Organizowanie wycieczek krajoznawczo – turystycznych oraz okolicznościowych dla seniorów Domu Dziennego Pobytu: do Karpacza, do Parku Seniora w Sosnówce, osady Danieli w Michałowicach, na Międzynarodowe Spotkanie Seniorów we Wleniu, obchody 30-lecia Domu Dziennego Pobytu w Bolesławcu, obchody Dnia Seniora w Dobrej.

-        Turnusy rehabilitacyjne dla seniorów.

 

Gminne Centrum Kultury i Sportu

w Nowogrodźcu – Biblioteka Miejska

Organizowanie bezpłatnych spotkań autorskich dla seniorów i osób niepełnosprawnych.

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów

i Inwalidów w Bolesławcu     

Organizowanie czasu wolnego:

-        wypoczynek letni – 3 turnusy do Rewala i Świnoujścia,

-        zabawy taneczne, letnie pikniki, zabawa sylwestrowa,

-        w każdą środę organizowane są w BOK MCC spotkania towarzyskie,

-        spotkania okolicznościowe – Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Tłusty Czwartek, spotkanie opłatkowe.

Łącznie w spotkaniach uczestniczyło ok. 3100 osób.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Gromadce, stowarzyszenia i sołectwa z terenu gminy  

-        Organizowanie oraz wspieranie organizowania imprez integracyjnych (wycieczek krajoznawczych, pikników, festynów, spotkań okolicznościowych z udziałem osób niepełnosprawnych) – 2 imprezy integracyjne, 56 uczestników.

–        Wspieranie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.

 

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci

i Młodzieży Specjalnej Troski

w Bolesławcu

-        Pomoc w organizacji i udział w uroczystym śniadaniu wielkanocnym oraz Wigilii dla społeczności Warsztatu oraz chętnych członków Stowarzyszenia z udziałem zaproszonych gości.

-        Organizacja kiermaszu prac podopiecznych Warsztatu  w „BricoMarche.

-        Organizacja II Dolnośląskich Tragów Warsztatów Terapii Zajęciowej na bolesławieckim rynku.

-        Organizacja i przeprowadzenie świątecznych zbiórek żywności w bolesławieckich marketach.

Łącznie w 2018 r. zorganizowano ok. 7 imprez dla podopiecznych placówki.

 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 

w Bolesławcu 

-        W 2018 r. zorganizowano imprezy lokalne: zabawa karnawałowa, Dzień Kobiet, Światowy Dzień Inwalidów, piknik rodzinny, zabawa andrzejkowa.

-        Ponadto powstała druga grupa Nordic Valking, która ćwiczy dwa razy w tygodniu. Doszła 3 grupa gimnastyki korekcyjnej która 2 razy w tygodniu ćwiczy pod okiem rehabilitanta.

-        W 2018 r. zorganizowano 7 turnusów rehabilitacyjnych nad morze dla 420 osób i 1 turnus do Ciechocinka dla 20 osób. Stowarzyszenie uzyskało wsparcie do turnusów od Wójta Gminy Bolesławiec w kwocie 3.500 zł i Prezydenta Bolesławca w kwocie 8.000 zł. Z pozyskanych środków wsparli Koło Dzieci i Młodzież Niepełnosprawnej poprzez dopłatę do przejazdu na turnus, który dla nich zorganizowali.

-        Odbyła się także pięciodniowa wycieczka na Warmię i Mazury sfinansowana ze środków własnych SON.

-        Z oszczędności statutowych Stowarzyszenie mogło przyznać 4.300 zł zapomóg i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych swoich członków.

 

Klub Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk” w Bolesławcu

-        Organizacja treningów w tenisie stołowym, pływaniu, badmintonie, piłce nożnej, piłce koszykowej, lekkiej atletyce, narciarstwie biegowym.

-        Udział w zawodach ogólnopolskich - wyjazdy 4 dniowe, 3- dniowe i 13 dniowym obozie sportowym.

-        Imprezy rekreacyjne – Rundka z Powiatem; Cztery Pory Roku Biegaj z MOSiR, Europejskie Biegi Uliczne, Memoriał im. J. Szmajdzińskiego.

XVI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych i XIV Dolnośląski Mityng w Trójboju Siłowym – Olimpiady Specjalne.

 

Bolesławiecki Klub Amazonek

-        Wiosną w Klubie odbył się warsztat psychologiczny w ramach projektu Ministerstwa Zdrowia (4 godziny).

-        W ramach „VII Dnia Walki z Rakiem w Powiecie Bolesławieckim” odbyły się 2 prelekcje oraz 1 warsztat. Pani z Klubu: upiekły ciasta na poczęstunek, rozdawały ulotki i balony podczas przemarszu ulicami miasta. Na zadanie otrzymano 2.650 zł ze Starostwa Powiatowego ze środków PFRON.  Prelekcja 1: „Budowanie zasobów osobistych po doświadczeniu choroby nowotworowej”. Prelekcja 2: „Wspieranie osoby z doświadczeniem choroby nowotworowej oraz jej bliskich”.

-        W 2018 r. prowadzono zajęcia z fizjoterapeutką w formie ćwiczeń grupowych suchych w ramach projektu pn.: „Zdrowie – nasze dobro”. Drugim celem było wykonanie masaży zestawem ZOW. Przeprowadzono zadanie przy udziale dotacji z Gminy Bolesławiec w kwocie 7.500 zł.

-        Pozyskano środki z Gminy Miejskiej Bolesławiec w kwocie 8.000 zł na projekt „Afrodyty z Amazonek 2018”. Członkowie Klubu mogli uczestniczyć w zajęciach z fizjoterapeutą na basenie.

 

TOP Bolesławiec

Organizacja i finansowanie (5.162 zł) udziału osób niepełnosprawnych w krajowych i międzynarodowych zawodach tenisa stołowego osób niepełnosprawnych.

 

Zadanie:

8.3. Zapewnienie warunków osobom niepełnosprawnym do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym

 

Podmiot realizujący

Sposób realizacji

 

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu:

-        Wydział Organizacyjny,

-        Powiatowy Zespół ds. Orzekania

o Niepełnosprawności

-        Likwidacja bariery w zakresie komunikacji osób niesłyszących i niedosłyszących w Starostwie Powiatowym poprzez usługę tłumaczenia języka migowego on-line.

-        Do potrzeb osób słabowidzących dostosowana jest strona internetowa Starostwa – możliwość ustawienia tekstu o wysokim kontraście.

 

Urząd Gminy w Osiecznicy

Stworzenie możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne w pełni z praw i obowiązków obywatelskich poprzez aktywny udział w wyborach – udogodnienia w lokalach wyborczych do możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne (Tomisław, Osiecznica, Ławszowa, Parowa, Świętoszów).

 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

-        Bezpłatne szkolenie komputerowe dla seniorów „e-senior 50 +”. Celem kursu było zwiększenie umiejętności osób starszych w zakresie obsługi komputera, a także zachęcanie seniorów do korzystania z internetu.

-        Organizowanie rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz – Brzegiem Kwisy”, w którym bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek oraz rowerów, przejeżdżając przez miasto lub okolicę, mogą przyjemnie i aktywnie spędzić czas w gronie osób o podobnych pasjach.

-        Dostęp dla niepełnosprawnych do infrastruktury podczas imprez plenerowych „Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą”,  „X Międzynarodowy Festiwal Muzyczny – Muzyka u Józefa Ignacego Schnabla” oraz „Pieczenica” w Gościszowie.

-        Organizacja zajęć ruchowych Pilates.

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu – Dom Dziennego Pobytu

-        Spotkanie autorskie z Janem Bujakiem, autorem książki „Polskie Parafie 1891-1940".

-        Udział w projekcie kulinarnym „Życie zaczyna się po sześćdziesiątce” razem z seniorami Lubania oraz z Niemiec.
Spotkania z dziećmi z przedszkola i szkoły podstawowej w Nowogrodźcu (udział w Jasełkach, w Koncercie Kolęd, spotkanie z okazji Święta Niepodległości).

-        Udział w programie Telewizji Łużyce pn. „Koniec Samotności”.

-        Udział w uroczystej akademii poświęconej obchodom święta Niepodległości Polski

-        Udział w teście wiedzowym z zakresu zdrowego żywienia, przeprowadzonym przez Sanepid z Bolesławca.

 

Mierniki osiągnięcia celu nr 8:

–        liczba imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych lub do nich adresowanych – kilkaset imprez w ciągu roku na terenie całego powiatu,

–        liczba organizacji pozarządowych i instytucji, które otrzymały dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji, turystyki oraz innych zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych – 6 organizacji,

–        liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w imprezach integracyjnych – ponad 2.500,

–        liczba nowych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych – w 2018 r. zarejestrowało się 17 nowych organizacji pozarządowych, w tym 1 działająca na rzecz osób niepełnosprawnych z autyzmem; wiele z powstających organizacji ma w swojej działalności statutowej także podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,, ponadto w szkołach powstają Koła stowarzyszeń i organizacji, które również deklarują pracę z osobami (uczniami) niepełnosprawnymi.

–        liczba osób niepełnosprawnych korzystających z turnusów rehabilitacyjnych – ponad 200,

–        liczba lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 5.

 

Cel  9. Aktywne zaangażowanie organizacji osób niepełnosprawnych w kreowanie polityki społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Zadanie:

9.1. Inicjowanie współpracy administracji samorządowej z organizacjami działającymi w imieniu i na rzecz osób niepełnosprawnych

Podmiot realizujący

Sposób realizacji

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu –Referat Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia          

-        Przekazywanie członkom Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych (przedstawicielom organizacji pozarządowych) ważnych informacji dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych.

-        Informowanie organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych o szkoleniach i konferencjach przygotowywanych w Starostwie związanych z pozyskiwaniem środków finansowych.

-        Umożliwienie organizacjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych korzystania ze strony internetowej Starostwa.

-        Koordynacja realizacji w Powiecie Bolesławieckim projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie dolnośląskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” we współpracy z Fundacją Eudajmonia z Wrocławia:

1)     przygotowanie spotkania przedstawicieli Fundacji z pracownikami Starostwa Powiatowego w Bolesławcu i komórek organizacyjnych Powiatu zajmujących się tematyką osób niepełnosprawnych,

2)     realizacja i monitorowanie wykonania rekomendacji zaproponowanych przez Fundację w ramach projektu (np. zwiększenie dostępności tablic ogloszeniowych dla osób niepełnosprawnych, oklejenie brzegów schodów).

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

Współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem w Bolesławcu – w zakresie pomocy w formie zapewnienie schronienia oraz

z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu – w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

w Bolesławcu

Członek Stowarzyszenia uczestniczy w pracach Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Bolesławieckim. Ponadto członkowie SON biorą udział w spotkaniach dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych organizowanych przez Starostwo, co poszerza ich wiedzę o tej tematyce.

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci

i Młodzieży Specjalnej Troski

w Bolesławcu

–        Promowanie jednostek i organizacji pozarządowych pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych.

–        Podejmowanie działań w celu wykorzystania środków PFRON i innych funduszy.

–         Prowadzenie Punktu w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

–         Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. uzależnień.

 

Zadanie:

9.2. Zintegrowanie zasobów i partnerów do pracy na rzecz osób niepełnosprawnych

Podmiot realizujący

Sposób realizacji

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu – Referat Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia

Redagowanie na stronie internetowej Starostwa zakładki „Niepełnosprawność” poświęconej tematyce osób niepełnosprawnych (informacje o pomocy, zadania powiatowych instytucji, ważne adresy instytucji i organizacji, druki wniosków, linki do stron internetowych związanych z osobami niepełnosprawnymi).

 

Mierniki osiągnięcia celu nr 9:

–        liczba projektów finansowanych ze środków PFRON i funduszy unijnych – 2.

 

 

Podsumowanie – osiągnięte rezultaty:

 1. Obecność osób niepełnosprawnych w różnego typu mediach, w tym elektronicznych, przyczynia się do tego, że lokalna społeczność poznaje problematykę tego środowiska. Osoby niepełnosprawne mają możliwość przedstawienia swoich potrzeb i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, które wymagają pomocy z zewnątrz (ze strony instytucji lub organizacji). Ale także pokazują na szerszym forum swoje osiągnięcia, sukcesy, sposoby radzenia sobie ze skutkami niepełnosprawności.  
 2. Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej – likwidowane są różnego rodzaju bariery (architektoniczne, komunikacyjne, transportowe itp.). Wzrasta świadomość samorządów lokalnych w zakresie porządkowania przestrzeni publicznej i dostosowywania jej do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców.
 3. Wzrasta świadomość w zakresie praw przysługujących osobom niepełnosprawnym, a tym samym osoby zainteresowane skutecznie i efektywnie z nich korzystają.
 4. Opieka, zarówno profilaktyczna (wczesne wspomaganie), która ma zapobiegać powstawaniu niepełnosprawności, jak i opieka wobec osób niepełnosprawnych (psychologiczna, pedagogiczna, zdrowotna) łagodzą skutki chorób i dysfunkcji tej grupy osób. 
 5. Zwiększająca się samodzielność osób niepełnosprawnych uniezależnia je od innych w życiu codziennym (członków rodzin, opiekunów). Rośnie liczba tych, którzy chcą angażować się w różne formy pomocy osobom niepełnosprawnym – wzrasta liczba członków organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne, nowopowstałe stowarzyszenia w działalność statutową wpisują zadania na rzecz niepełnoprawnych i chorych.
 6. Zaangażowanie w aktywizację zawodową – wzrasta aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych na rynku pracy i w poszukiwaniu zatrudnienia, podejmują własną działalność gospodarczą, stając się przedsiębiorcami i potencjalnymi partnerami dla innych firm. Nie poprzestają na świadczeniach oferowanych przez państwo, ale sami szukają sposobów zaistnienia w życiu zawodowym. 
 7. Wzrost udziału osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym i sportowym – w tym zakresie bardzo aktywne są organizacje zrzeszające osoby niepełnosprawne przygotowujące imprezy sportowe, kulturalne i rekreacyjne.
 8. Rozwija się szkolny wolontariat. Młodzi ludzie, już na poziomie szkoły podstawowej w miarę swoich możliwości i umiejętności angażują się
  w pomoc swoim niepełnosprawnym kolegom.
 9. Ważnym elementem działań jest dobra współpraca administracji z organizacjami zrzeszającymi osoby niepełnosprawne – podejmowanych jest wiele wspólnych przedsięwzięć, a gminy i powiat służą nie tylko pomocą finansową, ale rozwijają się inne, pozafinansowe, formy współpracy.

 

Bolesławiec, 26 marca 2019 r.

Opracowanie: Wydział Spraw Obywatelskich,

Społecznych i Zdrowia

Starostwa Powiatowego w Bolesławcu