W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                                  Interreg i Euroregion Nysa                     logo small bpcs logo-szpital pcpr big  logo

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

Gala „ZDOLNY POWIAT”’

Czwartkowego popołudnia w Teatrze Stary miała miejsce Gala wręczenia stypendiów i nagród Starosty Bolesławieckiego „Zdolny Powiat”.

Podczas uroczystości Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak wręczył nagrody oraz stypendia najzdolniejszym uczniom oraz absolwentom szkół z terenu powiatu bolesławieckiego.  Oprócz nagród pieniężnych nagrodzeni otrzymali oryginalne statuetki autorstwa Mateusza Grobelnego.  Galę uświetniły występy artystyczne uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu.

Serdecznie gratulujemy.

Czytaj więcej...

Silny Wiatr! Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ostrzega przed wystąpieniem silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 14:00 do godz. 21:00 dnia 22 października 2021 r.

Zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności.

Poszukiwani kandydaci do opiniowania ofert w konkursie

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2022 r. – prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Termin zgłaszania kandydatów – do 29 października 2021 r.

Więcej informacji tutaj:

 

Tytuł honorowy Profesora Oświaty

Tytuł honorowy Profesora Oświaty jako pierwsza osoba w Powiecie Bolesławieckim otrzymała Pani Laura Słocka - Dyrektor PZSiPS w Bolesławcu. 

Tytuł ten przyznawany jest nauczycielom, którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi. Dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, a swoją postawą stworzyli wzorzec nauczyciela i wychowawcy.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne przed silnym wiatrem!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ostrzega przed wystąpieniem silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, porywy do 100 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 11:22 do godz. 20:00 dnia 21 października 2021 r. Zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności.

Konkurs - prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Zarząd Powiatu Bolesławieckiego ogłosił 18 października 2021 r. otwarty konkurs ofert na zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego
w 2022 r. – prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zapraszamy zainteresowane organizacje do składania ofert realizacji zadania
w terminie do 9 listopada 2021 r.

Więcej informacji tutaj:

Transgraniczny Festiwal Wielu Kultur

W ostatni piątek Teatr Stary stał się kolorowym tłem Transgranicznego Festiwalu Wielu Kultur w ramach projektu „Transgraniczna scena folkowa – festiwal Bautzen i Bolesławiec”.

Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak uroczyście otworzył festiwal, na który licznie przybyli mieszkańcy naszego powiatu jak i zaproszeni goście z zaprzyjaźnionego Bautzen.

Czytaj więcej...

Projekt „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim"

                                                 

Powiat Bolesławiecki uczestniczy w projekcie pn. „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Czytaj więcej...

20 – lecie współpracy Powiatu Bolesławieckiego i Powiatu Budziszyńskiego

Podczas uroczystości „20 – lecia współpracy Powiatu Bolesławieckiego  i Powiatu Budziszyńskiego”, która odbyła się 15 października 2021 r. w Teatrze Starym zostało odnowione porozumienie partnerskie między powiatami. 

Michael Harig - Starosta Powiatu Bautzen oraz Tomasz Gabrysiak - Starosta Bolesławiecki podpisali porozumienie partnerskie, które jest kontynuacją układu zawartego 1 czerwca 2001 r. przez ówczesnego Starostę Bolesławieckiego - Piotra Romana oraz Horsta Galerta – Starostę Powiatu Bautzen.  Głównym celem współpracy jest budowanie wzajemnego zrozumienia, poszanowania oraz wsparcie obywateli obu krajów.

    

Życzenia i podziękowania - Dzień Edukacji Narodowej