W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                                 Interreg i Euroregion Nysa               logo small bpcs logo-szpital pcpr big logo r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

Zespół Szkół Budowlanych

Nauka w technikum trwa cztery lata. Jest to czas na przygotowanie się do matury i do egzaminów zawodowych gwarantujących zdobycie tytułu technika.

W Zespole Szkół Budowlanych uczniowie mają do dyspozycji nowoczesną bazę dydaktyczną.


Technikum Architektury Krajobrazu
      
Uczeń, który ukończy technikum architektury krajobrazu będzie przygotowany przede wszystkim do projektowania i kształtowania krajobrazu, a w szczególności do:
 • realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej;
 • projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych;
 • pielęgnacji i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu;
 • prowadzenia uproszczonej rachunkowości, kosztorysowania wykonywanych projektów i innych prac;
 • stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu;
 • produkowania roślin ozdobnych oraz innych materiałów szkółkarskich;
 • rekultywacji terenów zdegradowanych.


To idealny kierunek dla osób o dużej wrażliwości estetycznej, przedsiębiorczych, chętnych do kreowania przestrzeni, doceniających obcowanie z naturą, chcących mieć wpływ na poprawianie wizerunku otoczenia.

Absolwenci szkoły mogą podejmować dalszą naukę i/lub pracę m.in. w:
 • przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu;
 • przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu (np. gminnych wydziałach architektury na stanowisku asystenta projektanta);
 • przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu wymagające profesjonalnego dozoru.
Absolwenci technikum architektury krajobrazu mogą także z powodzeniem prowadzić własną działalność gospodarczą


Technikum Leśne
   
Celem pracy technika leśnika jest gospodarowanie na terenie obszaru leśnego. Może ono polegać na zarządzaniu (leśniczy i podleśniczy), pilnowaniu lasu (strażnik leśny) lub bezpośrednim nadzorze nad grupą pracowników leśnych.

Technik leśnik zdobywa kwalifikacje do:
 • zarządzania, organizowania i nadzorowania prac z zakresu gospodarki leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, gospodarki łowieckiej, ochrony i użytkowania lasu;
 • dobierania właściwych narzędzi i urządzeń do wykonywania określonych prac;
 • sporządzania szacunków brakarskich;
 • kierowania zabiegami pielęgnacyjnym.
Na tym kierunku odnajdą się osoby kochające otaczającą nas przyrodę, czujące odpowiedzialność za swoją pracę.

 
Niektóre z uprawnień technika leśnika:
 • kierowanie produkcją szkółkarską oraz planowanie, organizowanie i nadzorowanie prac odnowieniowych w drzewostanie leśnym;
 • rozpoznawanie zagrożeń powodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne z uwzględnieniem pożarów leśnych;
 • prowadzenie przebudowy lasów;
 • kierowanie wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych w różnych fazach wzrostu i rozwoju drzewostanów;
 • organizowanie prac z zakresu zagospodarowania łowisk leśnych i szacowania szkód łowieckich;
 • kierowanie ruchem turystycznym w przydzielonym terenie leśnym;
 • patrolowanie lasu i sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowym
Zdobyte kwalifikacje w tym zawodzie mogą być podwyższone poprzez naukę w szkołach wyższych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:
 • jednostkach organizacyjnych lasów państwowych;
 • państwowych lasach samorządów lokalnych;
 • przedsiębiorstwach, biurach i organizacjach społeczno-gospodarczych zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i stref zieleni;
 • jednostkach samorządowych na stanowiskach wymagających przygotowania w zakresie zieleni.
 • pracowniach usługowo-badawczych i marketingowych produktów leśnych;
Istnieje także możliwość kierowania samodzielnym/prywatnym zespołem usługowym działającym dla potrzeb leśnictwa.


Technikum Budowlane

Uczniowie na tym kierunku zdobywają podstawową wiedzę z zakresu nowoczesnego budownictwa, nabywają umiejętności wykonywania dokumentacji budowlanej oraz przygotowują się zarówno do kontynuacji nauki w szkołach wyższych, jak i do zawodowego uczestniczenia
w procesie budowlanym.

Po ukończeniu szkoły możesz pracować m.in. w:
 • stworzonej przez siebie firmie budowlanej;
 • dużym przedsiębiorstwie budowlanym organizując prace robotników, analizując koszty budowy lub w dziale przygotowania produkcji opracowując kosztorysy i planując prace na budowach;
 • zakładzie prefabrykacji, wytwórniach materiałów budowlanych najnowszej generacji;
 • laboratorium - badając jakość materiałów budowlanych;
 • biurze projektów - opracowując elementy dokumentacji budowlanej;
 • firmach zarządzających zasobami mieszkaniowymi.
Po ukończeniu specjalistycznych kursów technicy budowlani mogą być audytorami energetycznymi, licencjonowanymi zarządcami, pośrednikami nieruchomości, a nawet rzeczoznawcami majątkowymi.


Jako technik budownictwa możesz:
 • organizować i nadzorować procesy budowlane;
 • dozorować pracę maszyn i urządzeń oraz rozpoznawać ich stan techniczny;
 • przeprowadzać kontrolę jakości wykonywanych robót;
 • oceniać stan obiektów budownictwa i kwalifikować do naprawy;
 • projektować obiekty oraz sporządzać ich dokumentację;
 • sporządzać kosztorysy i dokumentację techniczną wykonywanych prac;
 • prowadzić dokumentację  ewidencyjną i sprawozdawczą;
 • wykonywać lub sprawować nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci małych mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, konstrukcji: żelbetowych, stalowych lub drewnianych, ścian, dachów, garaży, schodów, tuneli, basenów i obiektów hydrotechnicznych.
Sprawdzą się w tym zawodzie osoby lubiące wyzwania, ceniące pracę zespołową, ale też chętne do podejmowania roli lidera.SZKOŁA BRANŻOWA

Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu proponuje naukę w Szkole Branżowej I stopnia.

Kwalifikacje zawodowe uzupełniane są podczas praktycznej nauki zawodu, która pozwala na zdobycie i wyćwiczenie niezbędnych umiejętności.

Praktyki odbywają się w zakładach pracy 2 lub 3 dni w tygodniu na podstawie zawartych umów (pracownicy młodociani) lub na terenie Zespołu Szkół Budowlanych (dotyczy zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie).

Korzyści wynikające z wyboru kształcenia w Zespole Szkół Budowlanych w klasach wielozawodowych:
 • pomoc w zorganizowaniu zajęć praktycznych u pracodawcy, przygotowaniu obowiązujących dokumentów i podpisywaniu umowy o pracę;
 • praktyki są płatne, młodzież posiada statut pracownika młodocianego, uczeń jest również ubezpieczony w ZUS;
 • pomoc i wsparcie edukacyjno– wychowawcze;
 • bogata oferta zagospodarowania czasu wolnego oraz warunki do rozwijania różnych zainteresowań.
Nauka w Szkole Branżowej kończy się egzaminem i uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.


Zespół Szkół Budowlanych kształci w wielu zawodach budowlanych poszukiwanych na rynku pracy:
 • monter izolacji budowlanych;
 • monter konstrukcji budowlanych;
 • monter sieci komunalnych;
 • monter  sieci  i instalacji sanitarnych;
 • dekarz, cieśla, stolarz, kamieniarz;
 • elektryk;
 • murarz – tynkarz, malarz-tapeciarz. posadzkarz;
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;

W ZSB kształcą się także uczniowie, którzy chcą w życiu zawodowym realizować się jako:
 • fryzjerzy, kucharze, cukiernicy, fotografowie, sprzedawcy itp.;
 • mechanicy pojazdów samochodowych, lakiernicy;
 • oraz w innych zawodach – każdy znajdzie coś dla siebie.
NOWOŚĆ!!!

Przy ZSB powstaje klasa kształcąca w zawodach betoniarz-zbrojarz i cieśla objęta patronatem przez firmę Comfort S. A.


Celem inicjatywy jest dostosowanie kształcenia zawodowego do realnych potrzeb na rynku pracy. Uczniowie kończący ten kierunek będą mieli w praktyce zagwarantowane miejsca zatrudnienia. Do tego naukę ma ułatwić bogaty pakiet wsparcia młodzieży zagwarantowany przez firmę Comfort S.A. Przewidziane jest stypendium dla uczniów wyróżniających się, zapewnienie warunków materialnych do realizacji praktycznej nauki zawodu w Oddziałach Patrona (niezbędnej odzieży i obuwia roboczego, posiłków i napojów regeneracyjnych).
 
Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu , al. Tysiąclecia 51, 59-700 Bolesławiec, Tel. 75 732 83 78, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , www.zsb.boleslawiec.pl
 

 

RC/BMP/ZSB