W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                                  Interreg i Euroregion Nysa                     logo small bpcs logo-szpital pcpr big  logo

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

Wsparcie na rozwój i innowacje dla dolnośląskich firm

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza  na webinarium pt. „Wsparcie na rozwój i innowacje dla dolnośląskich firm” – 06.10.2021 r. w trakcie WEBINARIUM zostaną przedstawione informacje na temat aktualnych konkursów dla przedsiębiorstw z sektora MŚP (mikro, małe, średnie) w ramach Programów wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Programu Innovation Coach.

Czytaj więcej...

Bursa szkolna – nowy rozdział!

                               

Z początkiem nowego roku szkolnego zmieniają się warunki bytowe dla mieszkańców Bursy Szkolnej w Bolesławcu, prowadzonej przez Powiat Bolesławiecki. Odnowione korytarze i pomieszczenia, nowoczesne wyposażenie kuchni, nowe meble w większości pokoi, fototapety w kuchniach i na korytarzach, sprzęt o podwyższonym standardzie, pozwalający na dostosowanie bursy do wymogów epidemiologicznych, to tylko część zmian. Wszystko dzięki środkom pozyskanym przez Powiat Bolesławiecki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Czytaj więcej...

Udział Starosty Bolesławieckiego w obchody 82. rocznicy sowieckiej napaści na Polskę oraz Światowego dnia Sybiraka

Przypomnijmy, że 82 lata temu doszło do zbrojnej napaści ZSRR na Polskę bez wypowiedzenia wojny. Na mocy tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku ZSRR zobowiązał się do zbrojnego wystąpienia przeciw Polsce w sytuacji, gdyby III Rzesza znalazła się w stanie wojny z Polską (co nastąpiło 1 września 1939 roku). 

Czytaj więcej...

XXXVIII sesja Rady Powiatu Bolesławieckiego

logo

Dzisiejsza - XXXVIII sesja Rady Powiatu Bolesławieckiego – zwołana na wniosek Zarządu Powiatu, przebiegła pod znakiem zmian finansowych w budżecie powiatu na 2021 r. oraz we wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Bolesławieckiego. Postanowiono w szczególności o przeznaczeniu kwoty 300.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki - Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu sp. z o.o. Działanie to pozwoli na dalszy rozwój spółki, który w niedalekiej przyszłości skutkował będzie zapewnieniem jeszcze lepszych warunków dla mieszkańców Powiatu Bolesławieckiego korzystających na co dzień z usług PKS. Przedmiotem obrad Rady Powiatu była również kwestia przesunięć finansowych w kwocie 700.000 zł, które pozwolą na realizację znaczącego przedsięwzięcia, jakim będzie planowana „Modernizacja Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu w celu przeciwdziałania COVID-19”. Zadanie to zostanie zrealizowane w całości w 2021 r. 

Honorowe odznaczenia „Za zasługi dla ochrony zdrowia” dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

Dnia 16 września 2021 roku podczas XXXVIII Sesji Rady Powiatu wręczono honorowe odznaczenia „Za zasługi dla ochrony zdrowia” dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Nagrodzeni zostali: Jarosław Luboński – Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Mirosław Rozenbajgier – Z-ca Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej, Jarosław Ciaś – Kierownik Oddziału Chorób Zakaźnych, Halina Kurmańska – Oddziałowa Oddziału Pediatrycznego, Jadwiga Muzyka – Oddziałowa Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Lilianna Paczkowska – Oddziałowa Oddziału Neonatologicznego. W imieniu Ministra Zdrowia odznaczenia medykom wręczył Starosta Bolesławiecki – Tomasz Gabrysiak.    Wcześniej  podczas Bolesławieckiego Święta Ceramiki, na uroczystej Sesji Rady Miasta odznaczenia z rąk Wojewody Dolnośląskiego – Jarosława Obremskiego odebrało już 22 innych pracowników bolesławieckiego szpitala.

Czytaj więcej...

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270D w miejscowości Różyniec

Przedmiot umowy obejmował przebudowę drogi powiatowej Nr 2270D w miejscowości Różyniec polegającą na budowie chodnika. Długość przebudowywanego odcinka to ok. 650 m. Wartość umowy wyniosła 364.064,26 zł, a inwestycja ta była współfinansowana przez Gminę Gromadka. Roboty budowalne polegały na wykonaniu chodnika z nawierzchni bitumicznej, przestawieniu słupów oświetlenia ulicznego, odmuleniu rowów oraz wykonaniu nowych przepustów pod zjazdami.

Wykonawca: Firma Drogowo Budowlana „BRUKBUD” Jerzy Żoga, Grzegorz Jewtuch, Zbigniew Franczyk S. C., ul. Sienkiewicza 24-26, 59-600 Lwówek Śląski

 

 

 

 

Centrum Zdrowia Psychicznego przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

W II edycji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 wpisano do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego program pilotażowy w CZP, który rozpoczął swoje działanie rok później.

Czytaj więcej...

Dzierżawa działki w Starych Jaroszowicach – informacja o wyniku przetargu

Starosta Bolesławiecki, działając w imieniu Skarbu Państwa informuje, że została wywieszona informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego, który miał miejsce 10 września 2021 r. Przedmiotem przetargu była działka gruntu, przeznaczona do dzierżawy na okres 3 lat, która stanowi własność Skarbu Państwa i geodezyjnie oznaczona jest jako działka nr 558, położona w obrębie miejscowości Stare Jaroszowice, gmina Bolesławiec. Działka jest niezabudowana i przeznaczona do użytku rolniczego.

Więcej informacji kliknij tutaj

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Bolesławieckiego – 16 września 2021 r.

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) zwołuję – na wniosek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego – XXXVIII Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 16 września 2021 r.
o godz. 9:30
w sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Bolesławcu,
przy pl. marsz. J. Piłsudskiego 2.

Porządek XXXVIII sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Przerwa: wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2021.
3. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym pracodawca jest obowiązany zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu brania przez niego udziału w pracach organów Powiatu.

Zdolni, zdalni twórcy

Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza do świata kolorów, ulotnych marzeń sennych, fantazyjnych kształtów i ukrytych znaczeń. W piątek (17 września), o godzinie 16.00, w Galerii Teatru Starego odbędzie się wernisaż wystawy prac plastycznych, które powstawały w trakcie minionego roku szkolnego.

Czytaj więcej...