W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

        big  logo pcpr logo-szpital r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600 logo small bpcs

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

Nabór do projektu "Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim"

28 lutego  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu odbyło się spotkanie informacyjne w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podczas którego zostały przedstawione założenia dotyczące realizacji projektu.

Czytaj więcej...

Działaj w Powiatowej Radzie Pożytku Publicznego - przedłużony termin zgłoszeń

W związku z kończącą się III kadencją Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2015 – 2017 Starostwo Powiatowe w Bolesławcu informuje,  że organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej organizacjami, mogą zgłaszać swoich kandydatów na IV kadencję Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Czytaj więcej...

Odwołano pogotowie przeciwpowodziowe

W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych związanych z roztopami oraz intensywnymi opadami deszczu, w ostatnim czasie na terenie powiatu bolesławieckiego wystąpiło zagrożenie powodziowe. W związku z wysokim stanem wody w rzece Kwisa, Burmistrz Nowogrodźca pod koniec lutego wprowadził pogotowie przeciwpowodziowe. Wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe zostały postawione w stan podwyższonej gotowości. Po ustabilizowaniu się stanu rzeki odwołano alarm 1 marca.

Czytaj więcej...

Wykaz ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w roku 2017 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - braki formalne

Wykaz ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zawierających braki formalne. Organizacja  w terminie 3 dni roboczych od daty zamieszczenia listy ofer t ( tj. do 6 marca 2017 r. do godz. 17:00) może uzupełnić braki formalne w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, pokój 117, ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec. Oferty, które nie zostaną uzupełnione w podanym wyżej terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych. Wykaz dostępny  tutaj .

Środki PFRON zostały podzielone

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Bolesławieckiego nr XXX/210/17 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Bolesławieckiego zostały podzielone środki PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przypadające naszemu Powiatowi w 2017 r.

Czytaj więcej...

Włącz się do akcji „spoKREWnieni służbą” !

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu włączają się do akcji honorowego oddawania krwi: „spoKREWnieni służbą” pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zapraszamy także lokalną społeczność.

 

Czytaj więcej...

Problem z objazdem, czyli „nie ma róży bez kolców”


W związku z  utrudnieniami drogowymi z powodu zamknięcia ruchu na moście w Świętoszowie, ponownie przypominamy o oficjalnie wyznaczonym objeździe przez Żagań.  Na czas budowy mostów przez rzekę Kwisa – w ciągu drogi powiatowej z Bolesławca do miejscowości Świętoszów od 1 lutego 2017r. wprowadzono  objazd drogi powiatowej od węzła Luboszów w kierunku Iłowej , Żagania i dalej do Rudawicy i Świętoszowa.

Czytaj więcej...

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

W związku z kończącą się III kadencją Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2015 – 2017 Starostwo Powiatowe w Bolesławcu informuje,  że organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej organizacjami, mogą zgłaszać swoich kandydatów na IV kadencję Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Czytaj więcej...

Kształcenie w szkołach powiatowych a rynek pracy

XXX Sesja Rady Powiatu Bolesławieckiego, 23 lutego 2017 r. tradycyjnie rozpoczęła się informacją o realizacji uchwał podjętych podczas poprzedniej sesji. Radni wysłuchali też informacji Starosty Karola Stasika oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Ryszarda Kawki o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Czytaj więcej...

Wsparcie dla niepełnosprawnych

Na wtorkowym posiedzeniu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 21 lutego 2017 r.  przyjęto  rzeczowe i finansowe sprawozdania z wykorzystania środków PFRON w roku 2016 r. Jednocześnie zostały omówione zadania, jakie były realizowane w minionym roku w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...