W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                                               logo small bpcs logo-szpital pcpr big logo r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

 • PEUG - mapy na kliknięcie
  PEUG - mapy na kliknięcie
 • Nieodpłatna pomoc prawna dla wszystkich
  Nieodpłatna pomoc prawna dla wszystkich
 • Generalny remont - będzie nowa szkoła
  Generalny remont - będzie nowa szkoła

Sprzedaż nieruchomości przy ul. Jana Sobieskiego 7 w obrębie 11. miasta Bolesławca

logoStarosta Bolesławiecki działający w imieniu Skarbu Państwa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 

 

 

 

nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Jana Sobieskiego 7 w obrębie 11. miasta Bolesławca na gruncie oznaczonym geodezyjnie

jako działka nr 64, o powierzchni 0,0423 ha.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr JG1B/00009088/3.

 

  I przetarg odbył 31 sierpnia 2012 r.

II przetarg odbył 26 października 2012 r.

 

III przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, pl. Piłsudskiego nr 2 w sali nr 16 o godzinie 1000 dnia 14 grudnia 2012 r.

 

 

 • Cena wywoławcza                150 000,00 zł
 • Wadium                                 15 000,00 zł

 

                

Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławca działka nr 64 położona w obrębie 11. miasta Bolesławca przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem F-MN5- przeznaczenie podstawowe oraz usług nieuciążliwych o charakterze lokalnym, stanowiących nie więcej niż 30 % powierzchni użytkowej budynku; w zabudowie szeregowej usług ograniczonych do wbudowanych biur, pracowni i gabinetów – przeznaczenie uzupełniające.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

 

Warunki przetargu:

 

1. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 10 grudnia 2012 r. na konto Starostwa Powiatowego  w Bolesławcu nr 02 2030 0045 1110 0000 0159 6980 BGŻ w Bolesławcu. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany w ogłoszeniu o przetargu rachunek bankowy.

 

 

Powyższy obowiązek nie dotyczy osób, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wojną rozpoczętą  w 1939 r. Natomiast wymienione osoby są zobowiązane, co najmniej 7 dni przed przetargiem, do udokumentowania w/w uprawnienia oraz złożenia pisemnego zobowiązania do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

 

 

2. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

 

 

3. Wylicytowana cena nieruchomości winna być wpłacona przed wyznaczoną datą zawarcia aktu notarialnego.

 

 

4. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

 

 

5. Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany, co zostanie niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.

 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, pl. Piłsudskiego 1, pok. nr 702, VII p. (wieżowiec), tel. 75 735 18 66, (htp/bip.powiatboleslawiecki.pl).

 

Możliwość obejrzenia nieruchomości po telefonicznym uzgodnieniu.