W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                                               logo small bpcs logo-szpital pcpr big logo r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

 • PEUG - mapy na kliknięcie
  PEUG - mapy na kliknięcie
 • Nieodpłatna pomoc prawna dla wszystkich
  Nieodpłatna pomoc prawna dla wszystkich
 • Generalny remont - będzie nowa szkoła
  Generalny remont - będzie nowa szkoła

Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Lubańskiej 22/11 w Bolesławcu

logoStarosta Bolesławiecki działający w imieniu Skarbu Państwa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 

 

 

 

     lokalu mieszkalnego o powierzchni 38,75 m2 znajdującego się w budynku położonym w Bolesławcu przy ul. Lubańskiej 22/11, będącego własnością Skarbu Państwa, dla którego prowadzona jest księga wieczysta  JG1B/00037282/8, w granicach nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 206/6 w obrębie 8 miasta Bolesławca, o powierzchni 0,3767 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta JG1B/00026189/6, wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w wysokości 1,08 % w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego w/w gruntu.

I przetarg odbył 26 października 2012 r.

 

II przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, pl. Piłsudskiego nr 2 w sali nr 16 o godzinie 830 dnia 14 grudnia 2012 r.

 

 • Cena wywoławcza                79.000,00 zł
 • Wadium                                    7.900,00 zł

 

Lokal składa się z jednego pokoju, przedpokoju, kuchni, łazienki i balkonu oraz pomieszczenia przynależnego (piwnica). Lokal jest położony na II piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego. Do lokalu mieszkalnego przysługuje prawo własności, do udziału w działce gruntu przysługuje prawo użytkowania wieczystego. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 19,80 zł według stawki 1%.

 

Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławca działka nr 206/6 położona w obrębie 8. miasta Bolesławca przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych, wbudowanych.

 

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

 

Warunki przetargu:

1. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 10 grudnia 2012 r. na konto Starostwa Powiatowego w Bolesławcu nr 02 2030 0045 1110 0000 0159 6980 BGŻ w Bolesławcu. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany w ogłoszeniu o przetargu rachunek bankowy.

Powyższy obowiązek nie dotyczy osób, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. Natomiast wymienione osoby są zobowiązane, co najmniej 7 dni przed przetargiem, do udokumentowania w/w uprawnienia oraz złożenia pisemnego zobowiązania do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

 

2. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

 

3. Wylicytowana cena nieruchomości winna być wpłacona przed wyznaczoną datą zawarcia aktu notarialnego.

 

4. Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany, co zostanie niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, pl. Piłsudskiego 1,     pok. nr 702, VII p. (wieżowiec), tel. 75 735 18 66 oraz (htp/bip.powiatboleslawiecki.pl).

 

Możliwość obejrzenia nieruchomości po telefonicznym uzgodnieniu.