W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                                               logo small bpcs logo-szpital pcpr big  logo r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

  • Nieodpłatna pomoc prawna dla wszystkich
    Nieodpłatna pomoc prawna dla wszystkich
  • Bautzen i Bolesławiec - dwa powiaty turystyczne
    Bautzen i Bolesławiec - dwa powiaty turystyczne
  • Coś dla ducha, coś dla ciała - Tydzień z Powiatem Bolesławieckim
    Coś dla ducha, coś dla ciała - Tydzień z Powiatem Bolesławieckim

Pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatu Bolesławieckiego

Nowy Zarząd Powiatu, który wybrany został 20 listopada br. podczas I Sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego VI kadencji, rozpoczął swoją działalność.

Przewodniczący Zarządu – Tomasz Gabrysiak i Wiceprzewodniczący Zarządu – Mirosław Horzempa wraz z członkami Zarządu:  Stanisławem Chwojnickim, Ryszardem Kalusem i Jarosławem Nenkinem podjęli pierwsze uchwały.

 

 

 

Rozpatrzono między innymi:

1/ projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2019 r. w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

2/ projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bolesławieckiego na 2018 rok,

3/ projekt uchwały w sprawie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

4/ projekt uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.

Zarząd w zakresie Regulaminu Organizacyjnego przyjął nowy schemat organizacyjny, który stanowi o podziale kompetencyjnym urzędu. Zgodnie z Regulaminem Starosta Bolesławiecki sprawuje zwierzchnictwo służbowe nad wszystkimi komórkami organizacyjnymi przy pomocy Wicestarosty, Członka Zarządu oraz Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu, którzy nadzorują z ramienia Starosty dane komórki organizacyjne. Wyróżnia się następujące piony służbowe:

Pion Starosty Bolesławieckiego:

1/ Wydział Gospodarki Nieruchomościami,

2/ Wydział Geodezji i Katastru,

3/ Wydział Architektoniczno – Budowalny,

4/ Biuro Promocji Powiatu,

5/ Audytor Wewnętrzny,

6/ Administrator Bezpieczeństwa Informacji/Pełnomocnik ds. SZJ,

7/ Stanowisko ds. kontaktów z mediami.

 

Pion Wicestarosty Bolesławieckiego:

1/ Wydział Komunikacji i Transportu,

2/ Wydział Środowiska,

3/ Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych.

 

W pionie kompetencyjnym Etatowego Członka Zarządu Powiatu znajdują się:

1/ Referat Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia,

2/ Powiatowy Zespół Orzekania i Niepełnosprawności,

3/ Biuro Zarządzania Kryzysowego,

4/ Powiatowy Rzecznik Konsumentów,

5/ Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

 

W pionie Skarbnika Powiatu znajduje się Wydział Budżetowo Finansowy.

Natomiast w pionie Sekretarza Powiatu ujęto Wydział Organizacyjny, Biuro Organów Powiatu i Biuro Kontroli.

 

 RC/BPP