W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                                               logo small bpcs logo-szpital pcpr big  logo r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

  • Nieodpłatna pomoc prawna dla wszystkich
    Nieodpłatna pomoc prawna dla wszystkich
  • Bautzen i Bolesławiec - dwa powiaty turystyczne
    Bautzen i Bolesławiec - dwa powiaty turystyczne
  • Coś dla ducha, coś dla ciała - Tydzień z Powiatem Bolesławieckim
    Coś dla ducha, coś dla ciała - Tydzień z Powiatem Bolesławieckim

Nowoczesne mosty na Kwisie

Inwestycja przekraczająca kwotę 25 mln zł zwykle pozostaje w sferze marzeń dla powiatowych samorządów oraz ich budżetów, ale takiej reguły nie ma w powiecie bolesławieckim, gdzie przez lata zarządy starały się rozwiązać problem  strategicznej przeprawy przez Kwisę. Sposobu na niebezpieczne już mosty w Świętoszowie szukali kolejni starostowie – Cezary Przybylski,  Dariusz Kwaśniewski i Karol Stasik - film  

 

Wspólna wizja

W efekcie - dzięki determinacji wielu ludzi - przy zaangażowaniu i wsparciu Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego doprowadzono do największej inwestycji w historii powiatu bolesławieckiego pod nazwą – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica- węzeł autostradowy (Luboszów) A-18 – granica powiatu (Rudawica) z dwoma mostami”.  To kolejny przykład na to, że razem można dużo więcej, jeżeli wspólna wizja zjednoczy wiele twórczych osób.

- To ważna przeprawa przez Kwisę komunikująca Świętoszów ze stolicą gminy -Osiecznicą oraz autostradami  A4 i A8, jak również z powiatem żagańskim. Mosty na Kwisie to również konstrukcje o militarnym znaczeniu i przez wiele lat szukaliśmy rozwiązania problemu przestarzałych już przepraw na rzece. Udało się dzięki wsparciu i pracy ludzi z wiarą oraz pasją, którym dziś bardzo dziękuję. To była wielka inwestycja i wielkie wyzwanie, ale w zakresie dróg nie skupiliśmy się tylko na tej części powiatu. W ostatniej kadencji zmodernizowaliśmy pod 40 km dróg. Sprawdził się nasz pomysł na drogownictwo. Zarówno, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych jak i współpracę z innymi samorządami - mówi Starosta Bolesławiecki Karol Stasik.

Nowoczesne mosty Kwisy

Na bezpieczne mosty czekaliśmy latami. Zmiana jakościowa dla mieszkańców Powiatu Bolesławieckiego, gminy Osiecznica oraz wojska jest diametralna po tej inwestycji. Droga powiatowa nr 2271D - łącząca granice państwa z ośrodkami szkolenia poligonowego oraz drogi między poligonami – zaliczana jest do dróg o znaczeniu obronnym. Inwestycja objęła przebudowę drogi od Osiecznicy do granicy powiatu (ok. 22 km) wraz z budową nowych mostów na rzece Kwisie i kanale Małej Elektrowni Wodnej w miejscowości Świętoszów. Przez lata na Kwisie funkcjonował tymczasowy most MS-54 wypożyczony z Wojskowej Agencji Mienia, którego stan techniczny wymusił konieczność wybudowania w jego miejsce nowego mostu. Całkowita szerokość nowej konstrukcji wynosi prawie 11 m, szerokość jezdni to 7 m, a jego długość wraz z podporami jest równa 114 m. Na obiekcie po stronie dolnej wody wykonano chodnik o szerokości 1,50 m. Natomiast przejazd przez kanał rzeki Kwisy odbywał się po tymczasowym składanym moście typu DSM-65. W ramach  inwestycji wybudowano nowy stały most na kanale o całkowitej szerokości 10,66 m i całkowitej długości wraz ze skrzydłami podpór o szerokości 43,40 m. Nowe obiekty mostowe posiadają klasę  obciążeniową  „A”, czyli na mostach  będzie dopuszczony ruch pojazdów o masie całkowitej 50 ton oraz klasę 150 wg umowy standaryzacyjnej STANAG 2021.

Droga strategiczna dla powiatu

W ramach inwestycji powiat przebudował także drogę nr 2271 D na odcinku ok. 22 km. Droga zlokalizowana jest także w niewielkim zakresie w na terenie województwa lubuskiego. Stara konstrukcja jezdni wymagała wzmocnienia, a sama droga wraz z elementami jej wyposażenia - gruntownej przebudowy. Obecnie droga posiada kategorię ruchu KR4 o nośności 115 kN/oś. Szerokość jezdni to 6 m z poszerzeniami do 7 m. Przebudowa objęła - oprócz ułożenia nowej nawierzchni jezdni - wykonanie poboczy, zjazdów do posesji, wykonanie nowych przystanków autobusowych, chodników,  elementów organizacji ruchu (oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, przejścia dla pieszych w miejscowościach). W miejscach szczególnie wymagających poprawy bezpieczeństwa użytkowników zamontowano drogowe bariery ochronne.

Kto to zrobił?

Całkowita wartość inwestycji wyniosła około 25,7 mln złotych, w tym wkład Unii Europejskiej  to 21,2 ml złotych. Pozostałą kwotę pokryli wspólnie Powiat Bolesławiecki w wysokości ok. 3,0 mln i Gmina Osiecznica – ok. 1.5 mln

Autorem dokumentacji projektowej oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego była firma „PROPONTIS Przemysław Marczak” z siedzibą w Poznaniu. Prace projektowe trwały już od 2016 roku i w 2016 r. Powiat Bolesławiecki złożył wniosek aplikacyjny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie inwestycji. Umowę z Marszałkiem podpisano w styczniu 2017 r.

Natomiast wykonawcą zadania było konsorcjum firm : Sudeckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych z siedzibą w Jeleniej Górze oraz Mostostal-Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach.

 

Projekt pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2271D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A18 – granica powiatu (Rudawica)” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Transport, Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałanie 5.1.1. – Drogowa dostępność transportowa – konkursy horyzontalne.