W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                                               logo small bpcs logo-szpital pcpr big  logo r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

Szansa dla przyszłych fachowców

Szkoły powiatowe są w dobrej kondycji, co potwierdziły ostatnie wyniki zdawalności egzaminu dojrzałości. Trzecia pozycja na Dolnym Śląsku i druga w przypadku szkół zawodowych. Przynoszą efekty projekty, które szczególną opieką otaczają przyszłych fachowców np. przeprowadzony z rozmachem projekt Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr "Edukacja kluczem do kariery". Dziś oficjalnie zdecydowano o kontynuacji trafionego projektu pod nazwą "Kształcenie zawodowe szansą dla uczniów Powiatu Bolesławieckiego”.

Umowę podpisali Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski. Starosta Bolesławiecki Karol Stasik, Wicestarosta Bolesławiecki Tomasza Gabrysiak i Skarbnik Powiatu Maria Szydłak.

Kilka szczegółowych informacji na temat edukacyjnego projektu :

Projekt „Kształcenie zawodowe szansą dla uczniów Powiatu Bolesławieckiego” jest skierowany do uczniów i nauczycieli 5 szkół zawodowych, ukierunkowany na podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, szkoleń, kursów dla uczniów i nauczycieli, staży zawodowych oraz zakup wyposażenia pracowni zawodowych. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej 5 Powiatowych Szkół prowadzących kształcenie zawodowe - Zespołu Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki, Zespołu Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego, Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego oraz Zespołu Szkół Budowlanych. Z programu skorzysta 414 uczniów i uczennic oraz 60 nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Projekt zakłada również doposażenie placówek do końca grudnia 2019 r. Wsparciem będzie też prowadzenie sieci współpracy oraz wymiany doświadczeń dla nauczycieli i pracodawców przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu. 
Główne działania w ramach projektu to:
- zajęcia pozalekcyjne dla uczniów – językowe, matematyczne, przyrodnicze; 
- dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów (związane z nauką konkretnych zawodów); 
- doradztwo zawodowe w formie spotkań indywidualnych i grupowych; 
- kursy zawodowe nadające dodatkowe kwalifikacje dla uczniów;
- kursy i szkolenia podwyższające kompetencje w zakresie IT dla uczniów; 
- staże zawodowe dla uczniów; 
- szkolenia oraz inne formy (np. studia podyplomowe) podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli zawodu; 
- doposażenie pracowni zawodowych w pięciu szkołach na łączną kwotę 656 725 tys.
- prowadzenie sieci współpracy i wymiany doświadczeń dla nauczycieli oraz pracodawców 
Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Okres realizacji: styczeń 2019 - grudzień 2020. 
Wartość zadania 4 511 581,10 PLN.

więcej