W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                              big  logo pcpr logo-szpital r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600 logo small bpcs

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

Biegły w prawie pracy

Na początku czwartkowej XXXII (30.03.17r.) Sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego Starosta Bolesławiecki Karol Stasik oraz Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego Ryszard Kawka uhonorowali ucznia drugiej klasy mechatronicznej z Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu Piotra Tylutkę.

Piotr jest bardzo dobrym uczniem. Zdyscyplinowany, skromny i pracowity - aktywnie uczestniczący w życiu szkoły oraz w zajęciach pozalekcyjnych „Kultura Bezpieczeństwa” prowadzonych przez nauczyciela  Jana Russa, w ramach programu profilaktycznego popularyzującego szeroko pojęte bezpieczeństwo w pracy. I z tą pozalekcyjną pasją wiąże się sukces Piotra, który zdystansował wielu konkurentów i został reprezentantem Dolnego Śląska finałowego etapu w ogólnopolskim konkursie ”Poznaj swoje prawa w pracy” w Warszawie. 

W dalszej części obrad zwyczajowo przyjęto informacje Starosty Bolesławieckiego oraz Przewodniczącego Rady o działaniach międzysesyjnych. W czwartek Rada Powiatu przyjęła kolejno uchwały :
- Nr XXXII/213/17 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego,
- Nr XXXII/2
14/17 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Zasobów Wodnych Rady Powiatu Bolesławieckiego,
- Nr XXXII/215/17 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2017,
- Nr XXXII/216/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego,
-Nr XXXII/217/17 o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Bolesławieckiego,
- XXXII/218/17 o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości Powiatu Bolesławieckiego,
- XXXII/219/17 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

Radni  przyjęli  również informacje dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu o sytuacji finansowej i organizacyjnej Zespołu oraz zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom powiatu bolesławieckiego w roku 2016 i na rok 2017, sprawozdanie Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z realizacji – w roku 2016 – Rocznego Programu Współpracy Powiatu Bolesławieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, informacje Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu bolesławieckiego oraz sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu w roku 2016 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Do tematów wrócimy.