W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                                               logo small bpcs logo-szpital pcpr big  logo r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

  • Nieodpłatna pomoc prawna dla wszystkich
    Nieodpłatna pomoc prawna dla wszystkich
  • Portal Obsługi Klienta PEUG
    Portal Obsługi Klienta PEUG
  • Nowa Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
    Nowa Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Podpisano polsko-niemiecką umowę na realizację projektu

22 grudnia 2016 r. Starosta Bolesławiecki - Karol Stasik, Wicestarosta -  Tomasz Gabrysiak oraz Skarbnik Powiatu - Maria Szydłak podpisali umowę z przedstawicielami Saksońskiej Agencji Oświatowej (partnera wiodącego projektu), dotyczącą realizacji projektu pn: „RegionalManagement. Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym” - Program Współpracy INTERREG Polska– Saksonia 2014–2020.

 

 

 

Jego realizacja potrwa 36 miesięcy a wezmą w nim udział również powiaty lubański, bolesławiecki i żarski. Projekt skierowany jest do uczniów liceów w Polsce i gimnazjów w Saksonii w wieku 15–18 lat oraz ich nauczycieli jako opiekunów w Uczniowskich Agencji Turystycznych w zarekomendowanych szkołach. Zaangażują się w niego ponadto artyści i menedżerowie kultury w regionie jako mentorzy Firm Uczniowskich, a także współtworzący i uczestnicy fachowej wymiany w dziedzinie zarządzania kulturą.

 

Głównym celem projektu RegionalManagement jest opracowanie i przeprowadzenie transgranicznych działań edukacyjnych w kierunku rozwoju regionalnego rynku pracy w obszarze wsparcia w dziedzinach: menedżer turystyki regionalnej i menedżer kultury. Podstawą realizacji działań jest Program Interreg, w ramach którego zakłada się m.in. budowanie wspólnej marki dolnośląsko-saksońskiego regionu przygranicznego wraz z tworzeniem polsko-niemieckich sieci turystycznych oraz zwiększanie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

 

Centralnym punktem projektu RegionalManagement jest transgraniczna sieć współpracy, składająca się z zarekomendowanych przez grupę kierowniczą liceów w Bolesławcu, Lubaniu, Żarach, Zgorzelcu, Görlitz, Bischofswerda i Hoyerswerdzie regionalnych instytucji kultury, uczniów, nauczycieli, rodziców i partnerów projektu oraz instytucji wspierających.

 

Główne działania w ramach projektu ukierunkowane zostaną na realizację transgranicznych działań w obszarze zarządzania projektami, kultury i turystyki (Polsko-Niemiecki Festiwal Kultury Młodzieżowej; Polsko-Niemiecka Konferencja Młodych Menedżerów Kultury; Uczniowskie Regionalne Targi Turystyczne organizowane we wszystkich szkołach, w których powstaną Uczniowskie Agencje Turystyczne; Spotkania Menedżerów Turystyki Regionalnej, wspólne warsztaty, wystawy, koncerty i in.), oraz:

− organizację i przeprowadzenie warsztatów, spotkań roboczych dla uczniów i nauczycieli z obu krajów;

− organizację i przeprowadzenie wizyt studyjnych dla uczniów i nauczycieli z obu krajów, mających na celu prezentację regionu przez uczniów;

− opracowanie przez menedżerów turystyki regionalnej oferty turystycznej dla uczniów i nauczycieli innych szkół obszaru wsparcia.

Powstaną publikacje i opracowania, takie jak multimedialne narzędzia do promocji pogranicza polsko-saksońskiego przez uczniów, składające się z:

− publikacji pt. Zarządzanie kulturą i turystyką w regionie. Podręcznik dla uczniów i nauczycieli (także jako plik do pobrania), oferujący szerszy przegląd ofert kulturowych i turystycznych wypracowanych przez uczniów dla uczniów i nauczycieli;

− strony internetowej działającej jako platforma do komunikacji i udostępniania materiałów opracowanych przez Firmy Uczniowskie i Uczniowskie Agencje Turystyczne, m.in. nagrań wideo i audio, prezentacji, ulotek itd. oraz informacji o projekcie i wzorów do wykorzystania.

 

Jego realizacja potrwa 36 miesięcy a wezmą w nim udział również powiaty lubański, bolesławiecki i żarski. Projekt skierowany jest do uczniów liceów w Polsce i gimnazjów w Saksonii w wieku 15–18 lat oraz ich nauczycieli jako opiekunów w Uczniowskich Agencji Turystycznych w zarekomendowanych szkołach. Zaangażują się w niego ponadto artyści i menedżerowie kultury w regionie jako mentorzy Firm Uczniowskich, a także współtworzący i uczestnicy fachowej wymiany w dziedzinie zarządzania kulturą.

 

Głównym celem projektu RegionalManagement jest opracowanie i przeprowadzenie transgranicznych działań edukacyjnych w kierunku rozwoju regionalnego rynku pracy w obszarze wsparcia w dziedzinach: menedżer turystyki regionalnej i menedżer kultury. Podstawą realizacji działań jest Program Interreg, w ramach którego zakłada się m.in. budowanie wspólnej marki dolnośląsko-saksońskiego regionu przygranicznego wraz z tworzeniem polsko-niemieckich sieci turystycznych oraz zwiększanie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

 

Centralnym punktem projektu RegionalManagement jest transgraniczna sieć współpracy, składająca się z zarekomendowanych przez grupę kierowniczą liceów w Bolesławcu, Lubaniu, Żarach, Zgorzelcu, Görlitz, Bischofswerda i Hoyerswerdzie regionalnych instytucji kultury, uczniów, nauczycieli, rodziców i partnerów projektu oraz instytucji wspierających.

 

Główne działania w ramach projektu ukierunkowane zostaną na realizację transgranicznych działań w obszarze zarządzania projektami, kultury i turystyki (Polsko-Niemiecki Festiwal Kultury Młodzieżowej; Polsko-Niemiecka Konferencja Młodych Menedżerów Kultury; Uczniowskie Regionalne Targi Turystyczne organizowane we wszystkich szkołach, w których powstaną Uczniowskie Agencje Turystyczne; Spotkania Menedżerów Turystyki Regionalnej, wspólne warsztaty, wystawy, koncerty i in.), oraz:

− organizację i przeprowadzenie warsztatów, spotkań roboczych dla uczniów i nauczycieli z obu krajów;

− organizację i przeprowadzenie wizyt studyjnych dla uczniów i nauczycieli z obu krajów, mających na celu prezentację regionu przez uczniów;

− opracowanie przez menedżerów turystyki regionalnej oferty turystycznej dla uczniów i nauczycieli innych szkół obszaru wsparcia.

Powstaną publikacje i opracowania, takie jak multimedialne narzędzia do promocji pogranicza polsko-saksońskiego przez uczniów, składające się z:

− publikacji pt. Zarządzanie kulturą i turystyką w regionie. Podręcznik dla uczniów i nauczycieli (także jako plik do pobrania), oferujący szerszy przegląd ofert kulturowych i turystycznych wypracowanych przez uczniów dla uczniów i nauczycieli;

− strony internetowej działającej jako platforma do komunikacji i udostępniania materiałów opracowanych przez Firmy Uczniowskie i Uczniowskie Agencje Turystyczne, m.in. nagrań wideo i audio, prezentacji, ulotek itd. oraz informacji o projekcie i wzorów do wykorzystania.