W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                              big  logo pcpr r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600 logo small bpcs logo-szpital

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

Wyjątkowi Wolontariusze 2016 roku

Konkurs Wolontariusz Roku ma już swoją tradycję i cieszy się uznaniem wśród tych, którzy chcą – podobnie jak my, władze powiatu – uhonorować i podziękować tym, którzy bezinteresownie, z dobrego serca działają na rzecz lokalnej społeczności – mówił Pan Karol Stasik – Starosta Bolesławiecki na piątkowej uroczystości.

 

 

 

 

 

5 grudnia jest wyjątkowym dniem – jest świętem ludzi dobrej woli, którzy angażują się bezinteresownie dla dobra drugiego człowieka. Międzynarodowy Dzień Wolontariatu – to szczególny czas kiedy każdy dobry uczynek, uśmiech i  serce wraca do tych, którzy wcześniej podzielili się sobą z tym najbardziej potrzebującym. W Powiecie Bolesławieckim również uhonorowano Wolontariuszy.

 

Wyboru tegorocznych nagrodzonych dokonała kapituła złożona z przedstawicieli Starostwa oraz laureatów konkursu z dwóch lat poprzednich – kontynuował Przewodniczący Kapituły Konkursowej – Pan Karol Stasik. Wśród zwycięzców mamy wolontariuszy w czterech kategoriach: darczyńca, organizacja pozarządowa, wolontariusz dorosły i wolontariusz młodzieżowy.

 

Wolontariusze to niezwykli ludzie. Nie tylko dlatego, że pracują bez żadnego wynagrodzenia. Równie ważne jest to, że poświęcają swój czas, wiedzę, umiejętności, aby innym żyło się lepiej. Z życzliwością i serdecznością pomagają potrzebującym, niepełnosprawnym, pokrzywdzonym, angażują się w działania na rzecz młodych ludzi, włączają w różne akcje charytatywne na terenie powiatu.

 

Dziękuję w imieniu własnym – mówił Starosta, władz, a przede wszystkim mieszkańców Powiatu wszystkim nominowanym, nagrodzonym i wyróżnionym za zaangażowanie, pasję, pracę, za te wszystkie przedsięwzięcia, które w tak wielu dziedzinach życia podejmują dla dobra innych.

 

Oto charakterystyki Wolontariuszy nominowanych do konkursu:

1. Pani Beata Żuromska; jest życzliwą i pełną wrażliwości osobą. Działania podejmowane przez Panią Beatę niejednokrotnie wzbudzają podziw najbliższego otoczenia. Organizuje pomoc dla osób dotkniętych kalectwem, chorobą, ubóstwem, wykluczeniem społecznym oraz dyskryminacją. Na szczególne wyróżnienie zasługuje: aktywny udział w planowaniu  i koordynowaniu akcji Dzień Dawcy Szpiku Kostnego, Szpikolada, „Góra grosza”, Szlachetna Paczka. Ponadto współorganizuje integracyjne spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bolesławieckiego, zabawy andrzejkowe czy Dzień Walki z Głodem. Wspiera Dom Dziecka niejednokrotnie finansując i organizując dla dzieci wyjścia na basen i do sali zabaw. Pomaga podopiecznym w nauce.

 

2.   Pan Dariusz Mucha; człowiek  o gołębim sercu, życzliwy    i uczynny. Włącza się w  pomoc Klubowi Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk” Bolesławiec działającym przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. Trener – społecznik ,  potrafi zjednać sobie młodzież niepełnosprawną intelektualnie i zmotywować ją do wytężonej pracy, dzięki czemu młodzi ludzie osiągają sportowe sukcesy, kształtują charakter i uczą się  rywalizacji i współdziałania. Poświęca swój wolny czas na przygotowanie uczniów Szkoły Specjalnej do licznych turniejów i zawodów sportowych w ramach Olimpiad Specjalnych. W 2014 otrzymał wyróżnienie w kategorii Wolontariusz dorosły.

 

3. Pan Piotr Hetel; to osoba, której wielką pasją jest praca społeczna. Od lat angażuje się w przedsięwzięcia, których celem jest wsparcie i pomoc osobom potrzebującym. Pomaga osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, udziela bezpłatnych porad prawnych, jest sponsorem działalności wielu organizacji  pozarządowych. Włącza się w akcje na rzecz potrzebujących, nie szczędząc własnych środków ani czasu. Od lat wspiera najuboższych Klientów Ośrodków Pomocy Społecznej. Objął wsparciem 7 osobową rodzinę, która straciła dach nad głową. Bierze udział
w kampaniach społecznych mających na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

 

4. Pani Klaudia Pruszyńska; uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu. Jest uczynna, pracowita i bardzo dobrze zorganizowana. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, angażuje się w każdą akcję służącą pomocy innym. Dobrze dogaduje się z rówieśnikami, aktywnie działa w Radzie Samorządu Uczniowskiego. Pracuje tam już dwa lata. Każde powierzone jej zadanie wykonuje na czas bardzo sumiennie i dokładnie. Wolontariat traktuje jako służbę duszy i serca, dzięki której może pomagać    i uszczęśliwiać ludzi, wnosząc w ich życie iskierkę radości i nadziei na lepsze jutro. Laureatka Konkursu Wolontariusz Roku 2015 Powiatu Bolesławieckiego w kategorii wolontariusz młodzieżowy.

 

 5. Pan Kacper Szwed; młody człowiek od lat zaangażowany w wolontariat. Dobre wyniki w nauce (laureat olimpiad i konkursów, uczestnik programu Erasmus) łączy z pracą na rzecz innych. Może się poszczycić szerokim wachlarzem działań z różnych dziedzin życia. Uczeń klasy maturalnej I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu. Jest osobą bardzo wiarygodną, zawsze można na nim polegać. Zdobywa nagrody i wyróżnienia na olimpiadach i w konkursach o zasięgu szkolnym okręgowym i ogólnopolskim. Od lat angażuje się w prace Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Akcję Szlachetnej Paczki. Przez całe wakacje pracował jako wolontariusz m.in. w Bosco  Albergati przy Bolonii .  Brał udział w konkursie na Najlepszą Inicjatywę Młodzieżową organizowaną przez Semper Avanti. Poza szkołą Kacper prowadzi  fanpage swojej miejscowości – Gierałtowa, oraz Młodzieżowej Rady Powiatu Bolesławieckiego.

 

6. Pani Liliana Scelina ; uczennica kl. III I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu. Dała się poznać jako osoba: zaangażowana w wykonywaną pracę, otwarta na potrzeby innych osób, tolerancyjna, rozsądna. Wolontariuszka jest osobą słowną, umiejącą współdziałać w zespole, nie jest obojętna na krzywdę innych. Angażuje się społecznie w  zbiórki  żywności „Caritas”, organizację Dnia Dziecka, oraz Gwiazdkę  Życzliwości.

 

7. Pani Paulina Mikutel; uczennica kl. I Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu . Serdeczna i bardzo życzliwa wolontariuszka. Otwarta na potrzeby innych ludzi. Chętnie angażuje się w działania wolontarystyczne zachęcając swoją postawą inne osoby do niesienia pomocy innym. Może stanowić przykład i wzór dla innych. Można spotkać ją na akcjach charytatywnych organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż, Caritas. Jest laureatką nagrody „Młody Jastrząb Bolesławca”.

 

8. Pani Wiktoria Kot; uczennica Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu. W ramach wolontariatu włącza się aktywnie w pomoc w organizacji imprez okolicznościowych organizowanych przez MOPS lub podmioty współpracujące na rzecz mieszkańców gminy. Wiktoria  pomaga w organizowaniu Dnia Dziecka. Współpracuje przy w organizacji Gwiazdki Życzliwości i zabawy choinkowej. Uczestniczy w zbiórce żywności organizowanej przez „Caritas”. Wolontariuszka systematycznie współpracuje z Centrum Wolontariatu. Jest osobą otwartą na wszelkie propozycje niesienia pomocy. To również laureatka nagrody „Młody Jastrząb Bolesławca” w kategorii wolontariusz.

 

9. Pan Jan Goleński; uczeń III kl. Publicznego Gimnazjum Zakonu Pijarów; Życzliwy  i uczynny, chętnie pomaga młodszym koleżankom i kolegom – to młody człowiek o dużej kulturze osobistej. Od 2015 r. pomaga jako wolontariusz w Klubie Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk" przy prowadzeniu treningów tenisa stołowego oraz nauki pływania z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i fizycznie. Posiada duże predyspozycje wychowawcze, chociaż pracuje w grupie swoich rówieśników i osób starszych. W sposób taktowny i skuteczny potrafi korygować niewłaściwe (w tym często impulsywne) zachowania osób niepełnosprawnych intelektualnie. Efekty pracy Jasia Goleńskiego jako wolontariusza to: systematyczny udział w treningach osób niepełnosprawnych intelektualnie, wzrost ich zaradności osobistej oraz większej samodzielności podczas treningów.

 

10. Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka gromadzi, rozdysponowuje i obsługuje środki na rzecz obdarowanych, nie potrącając z wpłat 1% podatku dochodowego kosztów operacji gospodarczych, które są pokrywane ze składek Stowarzyszenia. Dzięki zgromadzonym środkom pomaga wielu potrzebującym - niepełnosprawnym, ubogim, pokrzywdzonym przez los-  a także organizacjom społecznym i instytucjom. Stowarzyszenie skutecznie wspiera lokalną kulturę, oświatę, sztukę i sport. Jest jedyną organizacją pomagającą pozyskać środki z 1% jednostkom nie posiadającym statusu organizacji pożytku publicznego. W 2016 r. za pośrednictwem Laureata 112 osób, organizacji i instytucji (kluby sportowe, szkoły, organizacje pozarządowe, Dom Dziecka i in.) pozyskało środki z 1% odpisu podatku dochodowego w kwocie 300.929,59 zł. Liczba beneficjentów korzystających z pomocy Stowarzyszenia z każdym rokiem się powiększa. Praca wolontariacka członków Stowarzyszenia jest skuteczna i efektywna.

 

11. Pani Barbara Niedoszytko prowadząca Salon Fryzjerski Szyk  w Bolesławcu wraz ze swoimi pracownikami od wielu lat świadczy nieodpłatne usługi fryzjerskie uczniom Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesłąwcu. Młodszym dzieciom zapewnia strzyżenie, starszej młodzieży uczęszczającej do szkoły ponadgimnazjalnej (Szkoła Przysposabiająca do Pracy) także farbowanie włosów i modelowanie.  Pani Barbara jest taktowna wie jak postępować wobec danej osoby, aby oprócz fachowej usługi mogła tez mile i bez stresu spędzić czas podczas upiększania. Właściwa obsługa, życzliwość i uśmiech sprawia, że uczniowie chętnie wracają do tego salonu. Każdy, kto zgłosi chęć skorzystania z usługi, otrzyma ją. Do tej pory skorzystało z pomocy ok. 30 uczniów, niektórzy wielokrotnie.

 

Decyzją Kapituły Konkursu Wolontariuszem Roku 2016 Powiatu Bolesławieckiego w kategorii:

 

  • WOLONTARIUSZ DOROSŁY  została Pani Beata Żuromska,
  •  WOLONTARIUSZ MŁODZIEŻOWY został Pan Kacper Szwed,
  •  WOLONTARIUSZ – DARCZYĆA została Pani Barbara Niedoszytko prowadząca Salon Fryzjerski SZYK przy ul. Modłowej w Bolesławcu
  • WOLONTARIUSZ – ORGANIZACJA POZARZĄDOWA zostało Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka.

 

Ponadto Kapituła przyznała trzy wyróżnienia, które otrzymali Klaudia Pruszyńska, Jan Goleński i Wiktoria Kot.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Oprawę artystyczną uroczystości zapewniły pracownie - wokalna i taneczna -  Młodzieżowego Domu Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu.

 

 

 

 

 Pan Karol Stasik - Starosta Bolesławiecki

 

Nominowani w konkursie Wolontariusz Roku 2016 Powiatu Bolesławieckiego

 

Nominowani w konkursie Wolontariusz Roku 2016 Powiatu Bolesławieckiego

 

Nominowani w konkursie Wolontariusz Roku 2016 Powiatu Bolesławieckiego

 

 

 

 

 

 

 

 Wolontariusz Dorosły - Pani Beata Żuromska

 

Wolontariusz Dorosły - Pani Beata Żuromska

 

 Wolontariusz Dorosły - Pani Beata Żuromska

 

 Wolontariusz Młodzieżowy - Pan Kacper Szwed

 

Wolontariusz Młodzieżowy - Pan Kacper Szwed

 

 Wolontariusz - Organizacja Pozarządowa - Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

 

 Wolontariusz - Organizacja Pozarządowa - Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

 

Wolontariusz - Organizacja Pozarządowa - Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

 

 Wolontariusz - darczyńca - Pani Barbara Niedoszytko

 

 Wolontariusz - darczyńca - Pani Barbara Niedoszytko

 

Wolontariusz - darczyńca - Pani Barbara Niedoszytko

 

Wyróżnieni: Klaudia Pruszyńska, Wiktoria Kot, Jan Goleński

 

 Wyróżnieni: Klaudia Pruszyńska, Wiktoria Kot, Jan Goleński

 

 Wyróżnieni: Klaudia Pruszyńska, Wiktoria Kot, Jan Goleński