W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

    logo-bory    teatr   big  logo pcpr logo-szpital r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600 logo small bpcs

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej w 2016 r. na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r. w zakresie kultury fizycznej. Więcej informacji tu .

SztukaFerie 2016 w Młodzieżowym Domu Kultury

SztukaFerie 2016 w Młodzieżowym Domu Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu rozpoczęte.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Bolesławieckiego

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2016 r. w zakresie kultury fizycznej.

Czytaj więcej...

Czeska Izba Gospodarcza – motorem szkolnej przedsiębiorczości

Powiat Bolesławiecki zawarł z Powiatową Izbą Gospodarczą w Libercu porozumienie o współpracy przy projekcie pn. „Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach” (współfinansowanym ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska).

Czytaj więcej...

Ślubowanie kadetów

Prawie jak w wojsku. Mundury, musztra, wojskowe komendy.

Czytaj więcej...

Ferie 2016 - rozkład jazdy

Aktualny harmonogram zajęć  do pobrania tutaj

Powiatowy szpital wśród najlepszych w Polsce !

 

      W dorocznym ogólnopolskim rankingu szpitali publicznych Dziennika Gazety Prawnej (wydanie nr 18 z dnia 28.01.2016) Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przy ul. Jeleniogórskiej zajął 4 miejsce (a nawet ex aequo 3) w Polsce wśród średnich szpitali publicznych (w grupie szpitali o kontraktach od 30 do 69 mln. zł).

Czytaj więcej...

Zaproszenie dla przedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na organizowane,  w ramach cyklu spotkań dla potencjalnych beneficjentów,  spotkanie informacyjne  pt.  „Środa z Funduszami na działalność proekologiczną”

Czytaj więcej...

XVI Opłatek Integracyjny

Na XVI Opłatku Integracyjnym spotkały się osoby niepełnosprawne, ich rodziny i przyjaciele. Ponad 800 osób w sobotnie przedpołudnie podzieliło się symbolicznym opłatkiem tuż po mszy koncelebrowanej przez bp. diecezji legnickiej Marka Mendyka.

Czytaj więcej...

Rozbudowa albo nowy budynek

- Mam nadzieję, że od dziś nikt już nie będzie rozpowszechniał nieprawdy, że decyzja o likwidacji jakiejś szkoły ponadgimnazjalnej zapadła.

Czytaj więcej...